08 oktober 2015

bloGS Eddy van Hijum: Werken aan werk

In de Overijsselse politiek is het stof van de Provinciale Statenverkiezingen weer neergedaald. De fracties van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie zijn met elkaar in zee gegaan, hebben een coalitieprogramma opgesteld en een nieuwe college van Gedeputeerde Staten geformeerd. In dit college mag ik de komende jaren de portefeuille economie, financiën en deelnemingenbeleid behartigen. Dit alles namens het gehele college van GS uiteraard, want we werken volgens de goede principes van collegiaal bestuur. Op die collegialiteit (en integraliteit) willen we als college aanspreekbaar zijn en daar moeten ook de ondernemers in Overijssel iets van gaan merken. Minder kastjes en muren, bijvoorbeeld.

Overijssels Werkt
Ons coalitieprogramma 'Overijssel Werkt' kent een hoge prioriteit toe aan het versterken van de regionale economie en het terugdringen van de werkloosheid. Voor deze opgave wordt de komende jaren 108 miljoen euro extra uitgetrokken. Daarnaast investeren we fors in een betere bereikbaarheid via weg, water en spoor en in het scheppen van ontwikkelruimte voor agrarische en andere bedrijven in relatie tot de ingewikkelde Natura 2000-opgave. Ook het grote belang van de vrijetijdseconomie voor de regionale werkgelegenheid wordt expliciet onderkend. We willen een cultureel levendige en aantrekkelijke provincie zijn voor zowel onze inwoners als toeristen. Niet in de laatste plaats blijft de provincie investeren in innovatie en in een goede aansluiting van het onderwijs op de personeelsbehoefte van bedrijven.

Meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland
Nog belangrijker is dat we samen willen optrekken met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en medeoverheid bij de uitwerking van de aanpak. De goede strategische samenwerking in de Economic Boards in de regio's Zwolle, Twente en de Stedendriehoek (w.o. Deventer) zetten we graag actief voort. We willen ons daarbij niet alleen richten op de high tech-bedrijven die in onze provincie sterk vertegenwoordigd zijn, maar ook op het bredere midden- en kleinbedrijf. De ruggengraat van onze regionale economie wordt immers gevormd door de vele sterke familiebedrijven. Juist kleinere MKB-bedrijven weten niet altijd de weg te vinden naar regionale geldpotjes, of ervaren belemmerende regels. We hebben de ambitie om de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland te zijn, zowel voor starters, doorgroeiers als bestendigers.

Samen kunnen we meer
Kortom, een agenda waarin we samen werken aan werk. De realiteit is dat de provincie in z'n eentje weinig klaarspeelt. Maar als we samen optrekken, kunnen we enorm veel voor onze regionale economie betekenen. Doet u mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.