15 februari 2020

Boeren en boswachters samen om tafel in Wijhe

Is er een mooiere dag denkbaar dan Valentijnsdag om de ‘kloof’ tussen landbouw en natuur, tussen boer en boswachter te dichten? Daarom haakten boerin Karin van der Toorn en boswachter Herman Brink aan op de #makeadate2020 actie van Boeren van Nederland door een boerenontbijt te organiseren bij Karin op de boerderij. Dit was het derde jaar waarin Boeren van Nederland deze actie organiseerden, waarbij het de bedoeling is dat boeren een date hebben met iemand van buiten hun ‘boerenbubbel’.

CDA-Statenlid Karin en hoofd Staatbosbeheer Overijssel Herman zaten vrijdag 14 februari niet alleen aan de ontbijttafel op de boerderij in Wijhe, want ze hadden maar liefst dertig gasten: boeren, boswachters en enkele politici, waaronder CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum en SGP-gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

Er werd niet alleen gegeten, maar ook gepraat. Over verdienmodellen in de agrarische sector, onderhoud in natuurgebieden, natuur-inclusief boeren, stikstof en biodiversiteit. De invalshoeken van boer en boswachter verschillen, erkent Karin van der Toorn. ‘De discussies waren af en toe best pittig, maar het is goed om open te staan voor elkaar. We hebben, denk ik, allemaal wat geleerd vandaag’, legt zij uit.

Ook Herman Brink vindt het belangrijk dat boeren en boswachters juist nu met elkaar in gesprek zijn. ‘Er zijn boeren die willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Staatsbosbeheer wil pachters ondersteunen die op hun bedrijf meer samen met natuur willen boeren. Boeren moeten een gezonde boterham kunnen verdienen. We hebben elkaar nodig.’

Gedeputeerde Eddy van Hijum is het daar helemaal mee eens. ‘Ingewikkelde problemen als stikstof zijn alleen op te lossen door goed naar elkaar te luisteren, je samen in concrete situaties te verdiepen en aan oplossingen te werken. Heel mooi dat onze Karin dit initiatief samen met Herman Brink heeft genomen.’

Na het ontbijt kregen de deelnemers een rondleiding op de boerderij, bij zowel de melkkoeien als de vleesvarkens, en werd een wandeling gemaakt door het Natura 2000-gebied Boetelerveld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.