27 september 2017

Boeren, politiek en bestuurders tegen scheurverbod

Op uitnodiging van gedeputeerde Hester Maij spraken boeren, politiek, bestuurders, en natuurorganisaties over de gevolgen van het scheurverbod. Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond op vrijdag 22 september kwamen mogelijke oplossingen aan bod. “De regelgeving kent goede bedoelingen maar de bedoeling moet niet het doel voorbij schieten”, aldus Landschap Overijssel. Meerdere aanwezigen onderstreepten deze conclusie.

Goed onderbouwd
De aanwezige vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd de aangedragen input mee te nemen naar Den Haag. Om in Overijssel een volgende stap te kunnen zetten in de lobby richting het Rijk om het scheurverbod van tafel te krijgen, moet er een goed onderbouwd voorstel naar de minister. Hiervoor moeten eerst de resultaten van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Alterra bekend zijn. Die resultaten worden in november verwacht.

Mander en Blokzijl
In en rond Natura2000 gebieden is door Het Rijk een scheurverbod (het verbod om grasland te mogen bewerken) ingesteld om de natuur te beschermen. Op verschillende plekken in Overijssel leidt dit tot ongewenste situaties voor betrokken boeren terwijl de ontwikkeling van natuur ook bij het bewerken van het grasland niet in het geding komt. In Mander komen door het scheurverbod een aantal boeren erg in het nauw en in Blokzijl komt natuurontwikkeling hierdoor niet tot stand. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.