03 februari 2021

Bouwien Rutten stopt als lid Provinciale Staten

CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten heeft besloten dat zij met onmiddellijke ingang haar functie neerlegt en stopt als lid van Provinciale Staten. CDA Overijssel en de leden van de Statenfractie betreuren haar vertrek, maar respecteren het besluit van Bouwien Rutten die zich in de afgelopen zes jaar met hart en ziel heeft ingezet voor een goed provinciaal bestuur.

‘In de afgelopen zes jaar als Statenlid voor het CDA heb ik een bijdrage mogen leveren aan veel belangrijke thema's in de provincie. Zoals de zorg om het milieu, het nieuwe energieprogramma, asbestverwijdering en het aanpakken van bodemverontreiniging, maar ook de gevolgen van gaswinning en olie-afvalwaterinjectie. Ook heb ik mee mogen bouwen aan het coalitieakkoord van de provincie Overijssel. Een akkoord waarop ik inhoudelijk nog steeds trots ben’, aldus Bouwien Rutten.

‘Na zes intensieve jaren in de Staten, waarvan de laatste twee jaar als fractievoorzitter, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het erg moeilijk vind om met de versnippering van de politieke omgeving en de gevolgen daarvan om te gaan.

Ik dank het CDA voor de kansen die ik heb gekregen om op te komen voor de inwoners van onze provincie en het vertrouwen dat ik heb gekregen, ook van de ruim 9.000 voorkeurstemmen die ik twee jaar geleden bij de Statenverkiezingen heb gekregen. Voor nu neem ik afscheid en wens ik alle Overijsselse Statenleden veel succes met hun intensieve en uitdagende taak als volksvertegenwoordiger.’

Reactie van vice-fractievoorzitter Ben Eshuis namens de CDA-Statenfractie:

De CDA-fractie betreurt het door Bouwien genomen besluit om te stoppen als lid van Provinciale Staten en daarmee als fractievoorzitter van onze CDA-fractie. Tegelijkertijd hebben we wel begrip voor haar besluit en voor de motivatie die heeft geleid tot haar keuze om te stoppen.   

Bouwien heeft zich in de afgelopen zes jaar met grote betrokkenheid en met veel energie ingezet voor de inwoners van Overijssel. Zo heeft zij als woordvoerder Energie en Milieu een grote bijdrage geleverd aan een aantal belangrijke thema’s. Haar inbreng bij de aanpak van bodemverontreiniging,  haar inzet voor het nieuwe energieprogramma en voor een duurzame asbestverwijdering zijn daar goede voorbeelden van. Met grote bevlogenheid heeft zij invulling gegeven aan haar rol als Statenlid.

Daarnaast heeft zij de afgelopen twee jaar met veel energie en op voortreffelijke wijze invulling gegeven aan haar rol als voorzitter van onze fractie. Hiervoor zijn wij Bouwien veel dank verschuldigd. Wij gaan haar enorm missen in onze fractie en wensen haar voor de komende tijd alle goeds toe. Hopelijk kunnen we op enig moment dit jaar op een goede manier afscheid nemen van haar.

Bouwien, bedankt voor de afgelopen zes jaar. 

Ben Eshuis (vice-fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.