29 juni 2020

Brede steun voor motie agrarisch natuurbeheer

Boeren staan in de rij om mee te doen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer, maar dit kan nu niet overal in Overijssel. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan een bijdrage leveren aan de landelijke, maar ook provinciale doelstellingen voor een natuurinclusieve, duurzame landbouw met perspectief, het verlagen van de stikstofemissie, het versterken van de natuur en biodiversiteit en een mooier landschap.

‘Voorwaarde is dan wel dat boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer meedoen over meerdere jaren financiële zekerheid wordt geboden’, zegt CDA-Statenlid Karin van der Toorn. ‘Deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer heeft financiële consequenties, want boeren zullen een vergoeding moeten ontvangen voor het uitvoeren van maatschappelijke diensten en een lagere opbrengst van hun grond.’

Van der Toorn komt woensdag 1 juli in de vergadering van Provinciale Staten met een motie waarmee Gedeputeerde Staten worden gevraagd om te onderzoeken wat het uitbreiden van agrarisch natuur- en landschapsbeheer over de hele provincie gaat kosten, dus ook in de ‘witte gebieden’ waar dit nu nog niet mogelijk is vanwege allerlei regelgeving. ChristenUnie, PvdA, VVD, SGP, Partij van de Toekomst, Groep GO, Forum voor Democratie en D66 zijn mede-indieners van de motie.

Opzet is dat de boeren deskundig begeleid worden als ze aan de slag gaan. ‘Er melden zich veel boeren bij de agrarische collectieven omdat zij graag een bijdrage willen leveren aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer, maar voor wie het nu onmogelijk is door ontoereikende budgetten en de begrenzing van leefgebieden’, aldus Van der Toorn.

Toekomstperspectief

Uit onderzoek van het dagblad Trouw is gebleken dat 80 procent van de boeren de overstap wil maken naar een natuurvriendelijker werkwijze. Een ander onderzoek, van KRO-NCRV en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, wijst uit dat 78 procent van de jonge boeren stappen wil zetten richting kringlandbouw, maar dat een onzeker toekomstperspectief van hun agrarische bedrijf dat bemoeilijkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.