07 december 2022

CDA-amendement agrarische bestemming ‘patatzak’ PIP Bergvennen

Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor het uitstellen van de definitieve natuurbestemming voor 56 hectare van het zuidelijk deel van het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten was om nog vijf jaar door te gaan met een beperkte agrarische bestemming voor 56 hectare in het Lattropse Veen - de zgn. patatzak - en nu al definitief bepalen dat het gebied daarna de bestemming natuur krijgt. 

Bij het vaststellen van het provinciale inpassingsplan (PIP) door Provinciale Staten kwam de CDA-fractie met een amendement om het besluit over de natuurbestemming van de ‘patatzak’ niet nu al te nemen, maar pas over vijf jaar. CDA-Statenlid Douwe Prinsse: ‘Wij wilden dat besluit nu niet nemen, maar de agrarische bestemming met beperking de komende vijf jaar goed monitoren. Worden de natuurdoelstellingen in het gebied in de tussentijd behaald, dan zou de agrarische bestemming wat ons betreft gehandhaafd kunnen blijven. Zo niet, dan zouden die 56 hectares alsnog een natuurbestemming moeten krijgen.’

Helaas haalde deze aanpak het niet, het CDA-amendement werd met 24 tegen 20 stemmen verworpen. Wat inhoudt dat de ‘patatzak’ over vijf jaar definitief een natuurbestemming krijgt. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.