13 september 2021

CDA bezorgd om de huisvesting studenten en starters

Het kamertekort voor studenten is een telkens terugkerend probleem, maar ditmaal lijkt de situatie ernstiger dan in voorgaande jaren. Universiteit Twente heeft buitenlandse studenten zelfs verzocht om maar weg te blijven uit Enschede, maar ook Nederlandse studenten hebben moeite om aan een kamer te komen.

Het CDA ziet een verband met de stagnerende woningmarkt, vooral waar het gaat om woningen voor starters, en vraagt zich af wat de provincie kan doen om de huisvestingproblematiek van studenten en starters op de woningmarkt op te lossen. ‘Wij willen van Gedeputeerde Staten weten of er tijdelijke oplossingen denkbaar zijn om studenten te huisvesten, waar nodig in samenwerking met gemeenten’, legt het CDA-Statenlid Wim Duitman uit.

Het CDA vraagt zich af of het kamertekort voor studenten mede veroorzaakt wordt door gebrek aan doorstroming op de woningmarkt. Mocht dat zo zijn, dan wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd of die mogelijke (nood)oplossingen zien om de doorstroom te bevorderen, al dan niet in samenwerking met de gemeenten. ‘Als de bouw van nieuwe woningen door regelgeving worden belemmerd, dan vragen wij Gedeputeerde Staten om uit te zoeken of het mogelijk is om die belemmeringen tijdelijk weg te nemen’, aldus Duitman.

Het CDA stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Zijn er signalen dat ook Nederlandse studenten niet in Overijssel kunnen studeren vanwege een tekort aan studentenwoningen? 
  2.  Welke (tijdelijke) noodoplossingen ziet u om, waar nodig in samenwerking met gemeentes, dit probleem voor studenten op te lossen?

Door de torenhoge prijzen en de lage beschikbaarheid van woningen, is het vinden van een woning voor starters op de arbeidsmarkt is erg moeilijk.

  1. Klopt het dat het tekort aan woningen voor studenten mede veroorzaakt wordt door een gebrek aan doorstroming op de huizenmarkt?
  2. Welke (tijdelijke) noodoplossingen ziet u om, waar nodig in samenwerking met gemeentes, de doorstroom naar starterswoningen te bevorderen?
  3. Vanuit de regionale Woonagenda’s wordt gekeken naar een structurele aanpak van het woningprobleem. Hierbij wordt vooruit gekeken tot 2025. De problematiek die zich nu op de woningmarkt plaatsvindt, heeft een snelle oplossing nodig.
  4. Is er op het gebied van woningbouw regelgeving vanuit de provincie Overijssel die als belemmerend wordt ervaren?
  5. Welke mogelijkheden zijn er om modulair te bouwen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.