Cheering crowd at a concert.
24 augustus 2020

CDA bezorgd om voortbestaan evenementenbranche

CDA Overijssel en CDA Zwolle willen dat alles in het werk wordt gesteld om de evenementenbranche overeind te houden, ook als de coronacrisis nog geruime tijd aan houdt. Landelijke regelingen blijven nodig, terwijl gezocht moet worden naar meer (financiële) ondersteuning, zowel op landelijk niveau als provinciaal en lokaal. Bij het verstrekken van eventuele landelijke (corona)subsidies moet ervoor gewaakt worden dat ook de evenementenbranche in de regio’s daar naar evenredigheid voor in aanmerking komen.

Ondernemers uit de evenementenbranche vroegen dinsdag 11 augustus met hun actie Red Alert om aandacht voor hun nijpende situatie. Zij zetten daarbij verschillende gebouwen, waaronder het provinciehuis in Zwolle, in rood licht. CDA Overijssel en CDA Zwolle spraken afgelopen week met ondernemers en toeleveranciers, maar ook met het Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder over de problemen waarmee de evenementenbranche te maken heeft.

Het water staat de ondernemers in de evenementenbranche aan de lippen door de coronacrisis. De inkomsten zijn nihil, terwijl de kosten blijven aanhouden, de faillissementen toenemen en medewerkers niet of elders aan het werk zijn. Gevreesd wordt dat bij het aanhouden van de coronacrisis de evenementenbranche ter ziele gaat en er veel kennis en ervaring verloren gaat.

CDA Overijssel wil meer zicht krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor het provinciale evenementenbeleid, op de evenementenbranche en de werkgelegenheid. Daarom zijn hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. ‘Wij willen weten in hoeverre provinciale regelingen en subsidies bruikbaar zijn om de evenementenbranche overeind te houden. Ook willen we helder hebben of die regelingen en subsidies bekend zijn bij de branche. Mogelijk kan een task force van de provincie hierbij helpen’, zegt het Statenlid Susan Faal-Takak.

CDA Zwolle vraagt het college van Burgemeester en Wethouders om inzichtelijk te maken hoe de evenementenbranche in de provinciale hoofdstad er voor staat. ‘In mei gaf het college aan dat het merendeel van de festivalorganisatoren vooralsnog over voldoende financiële middelen beschikte, maar dat de situatie na de zomer kritiek zou worden. We willen graag weten hoe het er nu voor staat’, aldus de raadsleden Margriet Boersma en Anneloes Krone.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.