04 juni 2020

CDA blij met actieplan ‘Leefbaar platteland’

In het coalitieakkoord van de provincie is op initiatief van CDA Overijssel aan Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en maatschappelijke partners een actieplan ‘Leefbaar platteland’ op te stellen. Het actieplan moet een bijdrage leveren aan het vitaal houden van het platteland ‘en heeft tot doel de kracht van het platteland te versterken en te benutten’.

De plattelandsgemeenschappen zijn aan zet nu het provinciale actieprogramma ‘Leefbaar platteland’ van CDA-gedeputeerde Roy de Witte met algemene stemmen op woensdag 3 juni is aangenomen door Provinciale Staten. Met dit voorstel en het bijbehorende budget van 3,75 miljoen euro wordt een belangrijke verkiezingsbelofte van CDA Overijssel ingelost.

Met het programma worden leefgemeenschappen op het platteland aangemoedigd om zelf, met steun van de provincie een eigen visie op leefbaarheid te ontwikkelen en met concrete projectvoorstellen te komen.

‘Vol verwachting zien we het uitvoeringsprogramma in september tegemoet en we hopen dat veel plattelandsgemeenschappen er mee aan de slag gaan’, zegt CDA-Statenlid Jeroen Piksen. ‘We beseffen dat met dit voorstel niet alle leefbaarheidsvraagstukken worden opgelost, maar we zijn er wel van overtuigd dat dit voorstel veel mogelijkheden biedt om door de plattelandsgemeenschappen gedragen plannen een boost te geven. Soms kan met een kleine projectsubsidie een grote verandering in gang worden gezet. Dat vinden wij belangrijk.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.