03 juni 2016

CDA blij met voorstellen versterken Overijssels MKB

De gehele commissie Economie was enthousiast over de voorstellen van  gedeputeerde van Hijum over het versterken van MKB in Overijssel. Het CDA was vooral blij met de voorstellen voor de ondersteuning van starters en het onderzoek naar andere financieringvormen. Woordvoerder Henk Meulink: "Ik heb hier het voorbeeld nog aangehaald dat je bij de Sparkasse in Duistland nog voor 2% kunt lenen, mits je wel in het gebied van de Sparkasse woont. Dit soort financieringsvormen missen wij en zouden kunnen helpen het MKB in Overijssel te ondersteunen". MKB bedrijven zijn de motor van de economie, daar moeten vooral de nieuwe banen vandaan komen. Als overheid kunnen we hierin ondersteunen. "De rol van de provincie is beperkt, maar met dit plan doen we wel wat we kunnen", aldus Meulink.

Overijssel werkt
Belangrijke opgave van het coalitieakkoord Overijssel Werkt!" is het versterken van de regionale economie. Hierbij staat het behoud en groei van de werkgelegenheid centraal. Het bedrijfsleven speelt hierin een cruciale rol. Het overgrote deel van dit bedrijfsleven bestaat uit het Midden- en Klein Bedrijf (MKB). Het Overijsselse MKB levert 60 % van de banen en is de motor van onze regionale economie!

Versterken en behouden werkgelegenheid
Ondernemerschap is  de voedingsbodem voor innovatie, internationalisering en groei. Het voorstel dat komende Statenvergadering in PS wordt besproken heeft als hoofddoel het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in de Provincie Overijssel. Dit doen we door het versterken van het ondernemerschap en daarmee de concurrentiekracht. IN het voorstel worden zes actielijnen beschreven: (1) Startersondersteuning, (2) Organisatiekracht van het MKB, (3) Financiering, (4) Organisatorische Innovatie, (5) Familiebedrijven en (6) Snelle groeiers. Met het uitvoeringsprogramma wil Overijssel een krachtige impuls geven aan de economie en werkgelegenheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.