25 maart 2016

CDA blij met voortgang project Roggebotsluis N307

Het CDA is blij met de voortgang die geboekt wordt op het project N307 tussen Kampen en de Roggebotsluis. Op dit tracé staat iedere dag file. Dit kost veel kostbare tijd en is slecht voor het milieu. Wat het CDA betreft moeten de knelpunten in deze weg zo snel mogelijk worden opgelost en het statenvoorstel dat in de provinciale staten vergadering op 30 maart wordt ingebracht is hiervoor een belangrijke stap.

Sneller dan verwacht
In 2021 horen de files op dit tracé tot de verleden tijd. Tot die tijd is er dus nog 5 jaar fileleed. Deze weg ligt midden in het projectgebied van IJsseldelta Zuid om geen onnodige overlast en kosten te maken moeten deze projecten worden gekoppeld. Dit is aanzienlijk sneller dan verwacht omdat de werkzaamheden van IJsseldelta Zuid in eerste instantie tot 2025 zouden duren.  De minister heeft vorig jaar besloten dit te versnellen. Goed nieuws dus.

Beperken fileleed
Om het fileleed tot 2021 te beperken heeft de CDA fractie Gedeputeerde Staten opgeroepen met Rijkswaterstaat afspraken te maken, zodat de brug niet meer open gaat in de spits. Dit zorgt ervoor de de overlast voor het verkeer beperkt blijft. De gedeputeerde heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan.

Ook N50 heeft aandacht
In 2021 wordt de N307 van Kampen tot en met de roggebotsluis een 2x1100km weg zonder gelijkvloerse kruisingen en een parallelweg. Hierbij is meteen ruimte gemaakt voor de toekomstige weg met een 2x2 100 km/h indeling. Dit is een belangrijke schakel in de ambitie om de weg van A tot Z (Alkmaar tot Zwolle) 2x2 100 km te maken. De volgende belangrijke bottleneck in deze ambitie is de N50 van Zwolle tot Kampen. Het CDA heeft Gedeputeerde Staten opgeroepen om hier meer actie op te zetten zodat de files op dit weggedeelte ook zo snel mogelijk tot het verleden behoren. De N50 is van het Rijk en VVD-minister Schultz heeft tot nu toe alleen maar bezuinigd op deze weg. Het CDA zal alle mogelijke kanalen gebruiken om ook hier verandering in te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.