20 maart 2021

CDA dringt aan op kostenraming voor de héle N50

Het CDA vindt dat op de gehele N50 de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid moet worden verbeterd, tus van Hattemerbroek tot aan de Ramspolbrug. De provincies Overijssel en Flevoland werken samen aan een kostenraming voor het verbreden van de N50 tussen Kampen-Zuid en Hattemerbroek, als onderdeel van de N50-lobby richting de rijksoverheid.

‘Hierdoor kan de indruk ontstaan dat het andere deel van de N50 minder belangrijk is en dat ze in Den Haag denken dat met een investering tussen Kampen-Zuid en Hattemerbroek de hele N50 verkeersveilig wordt gemaakt’, zegt het CDA-Statenlid Bart van Moorsel.

Hij stelde in de commissie Verkeer en Vervoer vragen hierover aan Gedeputeerde Staten, in de hoop dat de kostenraming wordt uitgebreid met het weggedeelte tussen Kampen-Noord en Ramspolbrug. Is die bereidheid er inderdaad, dan hoopt Van Moorsel dat zowel een minimale als een maximale variant voor de N50 worden opgesteld. Gedeputeerde Bert Boerman antwoordde dat er uit strategische overwegingen voor is gekozen om eerst een kostenraming voor het traject tussen Kampen-Zuid en Hattemerbroek te maken, maar dat het uiteindelijke doel is om dat ook te doen voor het andere weggedeelte.

Ook wilde Van Moorsel in de commissievergadering van Gedeputeerde Staten te weten komen of die mee willen werken aan een test met een batterijtrein buiten de normale rijtijden om op het Overijsselse spoorwegennet. ProRail wil graag zo’n proef en heeft daarvoor inmiddels een aanvraag ingediend bij de provincie. ‘Batterijtreinen kunnen een goed alternatief zijn voor het elektrificeren van het spoorwegennet. De introductie van batterijtreinen kan sneller worden gerealiseerd dan een bovenleiding. Bovendien lijken de milieugevolgen van batterijtreinen en bovenleiding vergelijkbaar’, aldus Van Moorsel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.