14 december 2017

Coalitie stelt vragen over versnellen aanpak A35

Op 11 december hebben de leden Tweede Kamerleden, waaronder CDA' ers Maurits von Martels een motie ingediend waarin zij de regering oproepen met een oplossing te komen voor onder andere het knelpunt op de A35/A1 tussen de knooppunten Azelo en Buren. Een andere motie roept het kabinet op om voortvarend aan de slag te gaan met het onderzoek naar de knelpunten op de A28. De CDA en VVD fractie in de Overijsselse Staten hebben hier vragen over gesteld aan het college. 

De gestelde vragen zijn: 

Ten aanzien van de A35/A1:

  1. Deelt u de mening in deze motie dat er op de A35A1 tussen Azelo en Buren is van een knelpunt?
  2. Bent u bereid dit initiatief van CDA, VVD en ChristenUnie in de Tweede Kamer te steunen?
  3. Kunt u verklaren waarom de A35/A1 tussen Azelo en Buren op grond van de NMCA van 1 mei jl niet door de Minister als een knelpunt in 2040 wordt aangemerkt?
  4. Welke acties heeft u na het verschijnen van deze NMCA ondernomen om dit wegvak wel als knelpunt onder de aandacht te brengen bij de Minister van I&W en de Tweede Kamer?
  5. Welke mogelijkheden ziet u qua proces en qua oplossingsrichtingen om dit knelpunt op korte en op lange termijn op te lossen?
  6. Bent u bereid de A35/A1 Azelo – Buren te agenderen in het eerst volgende BO MIRT?

Ten aanzien van de A28:

  1. Deelt u de mening in deze motie dat het onderzoek t.a.v. de problematiek op de A28 voortvarend moet worden opgepakt?
  2. Welke mogelijkheden ziet u qua proces en qua oplossingsrichtingen om dit knelpunt op korte en op lange termijn op te lossen?
  3. Bent u bereid de A28 tussen Zwolle en Amersfoort te agenderen in het eerst volgende BO MIRT?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.