18 juni 2021

CDA erkent belang Vloedbeltverbinding, tracé nog discussiepunt

Het CDA wil niet op voorhand al instemmen met het tracé van de Vloedbeltverbinding, aldus Statenlid Bart van Moorsel in een commissievergadering over de Perspectiefnota 2022. Over het tracé van de rondweg om het dorp heen vanaf de N743 naar de N744 (Zenderen-Albergen) is wel overeenstemming. Op een vraag van Van Moorsel zegde gedeputeerde Bert Boerman toe dat onderzocht of de aanleg van deze rondweg naar voren gehaald kan worden.

Met de Vloedbeltverbinding ligt het lastiger. ‘Het CDA erkent het belang van de Vloedbeltverbinding. Niet alleen voor de leefbaarheid en de doorstroming van het verkeer in Zenderen, maar ook voor de ontsluiting van de toekomstige mestvergister en eigenlijk voor heel Noordoost Twente naar het hoofdwegennet’, merkte Van Moorsel op. Overigens hebben Gedeputeerde Staten gekozen voor de Vloedbeltverbinding, aangezien dit tracé in de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt bestempeld als de meest milieuvriendelijke variant.

In Bornerbroek zijn ze niet blij met de voorgestelde oplossing langs de A1 en A35 en door het natuurgebied De Doorbraak. Almelo is tegen, omdat de Vloedbeltverbinding mogelijk tot nieuwe verkeersknelpunten in deze gemeente leidt.

De Vloedbeltverbinding draagt bij aan het verminderen van het verkeer op de A1/A35. Van Moorsel: ‘Het project anticipeert op een eventuele aansluiting op het knooppunt Azelo, terwijl daar nog geen duidelijkheid over is.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.