22 september 2015

CDA fractie content met voortvarendheid gedeputeerde Lievers in dossier bodemverontreiniging Hezingen

Naar aanleiding van de berichtgeving over de verontreiniging in de bodem van de voormalige gaswinningslocatie in Hezingen heeft de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. Coalitiepartners VVD, D66 en CU hebben deze vragen mede-ondertekend.

Met het indienen van de vragen wilden de fracties graag meer duidelijkheid krijgen over de ernst van, de door de NAM destijds zelf gemelde, bodemverontreiniging in Hezingen nabij Vasse. Ook al dreigen er geen directe risico’s van deze historische verontreiniging, het CDA vind het wel belangrijk om helderheid te krijgen rondom dit dossier. Het nieuws van de verontreiniging veroorzaakte veel onrust bij omwonenden.

De CDA fractie is blij dat gedeputeerde Lievers de gestelde vragen deze week heeft beantwoord [hier komt de link naar het document]. Hij neemt de zorgen van de Statenfracties serieus en tracht de verontreiniging met spoed te saneren. Daarnaast is de NAM door Gedeputeerde Staten verzocht om in het gebied een informatiebijeenkomst te organiseren, om verdere vragen van betrokkenen en omwonenden te beantwoorden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.