19 februari 2018

CDA: "Geen langdurige vergunning voor gaswinning Hardenberg"

De NAM wil de gaswinning in de gemeente Hardenberg verlengen tot 2033 en heeft daarvoor een winningsplan ingediend. Recentelijk hebben de raad van Hardenberg en statenleden van de provincie Overijssel zich laten informeren over de gaswinning van deze kleine velden. CDA fracties in Hardenberg en Overijssel zetten,op basis van de verkregen informatie, in op een kortere termijn van de gaswinning in Hardenberg. Het winningsplan van de NAM voor de gasvelden in Hardenberg wordt woensdag in de commissie tijdens de rondvraag aan de orde gesteld.

Meer controle
''In Hardenberg zijn we druk bezig met de energietransitie. Bijvoorbeeld met het terugwinnen van warmte bij bedrijven. Aardgas daarentegen is geen duurzame vorm van energie en sluit hier niet bij aan. Gezien het verschil van opvatting tussen de NAM en het rapport van de SodM en de lopende energietransitie willen wij meer controle en een kortere termijn van het winningsplan", aldus fractievoorzitter van het CDA in Hardenberg Martijn Breukelman.

Geen langdurige vergunning voor fossiele energie
Woordvoerder Bouwien Rutten van CDA Overijssel: "Het risico op trillingen is volgens de NAM minimaal. De bezorgdheid hierover is niet zomaar weg te nemen. Het is daarom van groot belang dat er wordt ingezet op strakke monitoring van activiteit van de bodem rond de gasvelden. Door geen langdurige vergunningen meer af te geven, kan de overheid eerder schakelen wanneer dit noodzakelijk blijkt. Het is het niet meer van deze tijd om langdurige vergunningen af te geven voor fossiele energie, terwijl we midden in een energietransitie zitten en het gebruik van fossiele energie proberen terug te dringen. We vinden een tweejaarlijks afweegmoment goed passen bij de manier waarop we nu met energie omgaan."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.