11 november 2021

CDA kiest voor bescheiden rol provincie bij ruimtelijke keuzes

Het CDA kiest voor een bescheiden rol voor de provincie in het ruimtelijk beleid. Met als uitgangspunt dat de provincie kaders stelt, bijvoorbeeld waar de provinciale wegen komen en wat er mag en niet mag in natuurgebieden. Vervolgens is het aan de gemeenteraden om binnen die kaders eigen afwegingen te maken over de invulling van het eigen grondgebied. Ook is het CDA voorstander van een genuanceerd beleid waarbij er bijvoorbeeld voldoende ruimte over blijft voor woningbouw in alle Overijsselse kernen.

Dat deze lijn niet door iedereen wordt gedeeld, bleek woensdag in de begrotingsvergadering van Provinciale Staten toen er werd gestemd over een motie van de Partij van de Dieren waarin wordt opgeroepen om het perspectief ‘zelfbewust’ als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de Omgevingsvisie van de provincie. Dit perspectief lijkt aan te sturen op een grote rol van de (provinciale) overheid bij de ruimtelijke inrichting van de provincie. De motie werd met 25 tegen 17 stemmen aangenomen. De CDA-fractie stemde tegen.

Hoewel het ruimtelijk beleid in de komende maanden nog verder vorm moet krijgen en pas op zijn vroegst komend voorjaar een nieuwe Omgevingsvisie wordt gepubliceerd, lijken de verschillen van inzicht over de regierol van de provincie langzaam maar zeker zichtbaar te worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.