06 september 2022

CDA-leden eensgezind over plattelandspact stikstof

De leden van CDA Overijssel waren afgelopen zaterdag in Deventer eensgezind in de opvatting dat de provincie zelf het initiatief moet nemen om het stikstofprobleem op te lossen. De CDA-fractie in Provinciale Staten werd opgeroepen om brede steun te zoeken voor een plattelandspact om de huidige impasse in de stikstofaanpak te doorbreken.

Het CDA wil met een plattelandspact de huidige impasse in de stikstofaanpak doorbreken. De provincie moet met alle bij de stikstofproblematiek betrokken partijen om de tafel, dus niet alleen de agrarische organisaties maar ook natuurorganisaties, landschapsbeheerders en werkgevers.

Samen moeten ze de uitgangspunten vaststellen voor de gebiedsprocessen waarmee in Overijssel wordt gewerkt aan herstel van de natuur, perspectief voor de landbouw en een economisch vitaal platteland. Deze drie doelen zijn voor het CDA onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan het plattelandspact moeten alle maatschappelijke partijen het vertrouwen kunnen ontlenen dat hún belang serieus wordt genomen, zodat zij samen met de provincie aan de slag kunnen.

‘Het plattelandspact op provinciaal niveau kan een doorbraak betekenen. We gaan ons inzetten om daarvoor brede steun in Provinciale Staten te verkrijgen. Ook zullen we van het kabinet ruimte en financiële middelen vragen voor onze eigen Overijsselse aanpak’, aldus Jeroen Piksen, woordvoerder Natuur en Landbouw van de CDA-Statenfractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.