11 juni 2020

CDA maakt zich zorgen om aanwezigheid wolf

CDA Overijssel houdt er rekening mee dat roedels en zwervende wolven ook in onze provincie steeds vaker verschijnen. Voorkomen moet worden dat wolven boerderijdieren doden of zodanig verwonden dat sprake is van dierenleed. Ook maken bewoners van het buitengebied zich zorgen over de veiligheid van met name hun kinderen.

‘De laatste weken verschijnen er weer veel berichten in de media over het gedrag van zwervende wolven die ‘gehouden dieren’ aanvallen, verwonden en doden. Van vermeende schuwheid van wolven, zoals vaak verondersteld, is geen sprake. We zien filmbeelden en foto’s van wolven die in Brabantse woonwijken op zoek zijn naar prooi’, zegt het CDA-Statenlid Jeroen Piksen.

Het CDA wil geen ongebreidelde groei en onbeheerste aanwezigheid van wolven in Overijssel, maar beheer. Daarom zou er een gebiedsgericht wolvenpreventieplan moeten komen met wolvenvrije zones, regulering van het aantal wolven en andere beheersmaatregelen. Piksen informeert daarom bij Gedeputeerde Staten naar de bereidheid ‘Brussel’ te vragen om een (gedeeltelijke) ontheffing van de verplichting om de wolf te beschermen. Onder meer in Duitsland en Frankrijk werd het daardoor mogelijk om wolvenvrije zones aan te wijzen, mogelijk in combinatie met afschot als ultiem beheersinstrument.

Ook wil hij van Gedeputeerde Staten weten of is ingestemd met het ‘wolvenplan’ zoals dat in januari 2019 door het interprovinciaal overleg (IPO) is vastgesteld, maar ook of een preventieplan wolvenschade wordt overwogen zoals in Gelderland al het geval is. Vanwege het toenemende aantal meldingen van wolven in Overijssel zou dat het overwegen waard kunnen zijn.

Het CDA vindt verder dat het aanbrengen van het landschap ontsierende en kostbare hekken en netten om weilanden geen voorwaarde mag zijn om voor vergoeding van ‘wolvenschade’ in aanmerking te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.