21 januari 2022

CDA maakt zich zorgen om effecten lockdown

De provincie heeft tijdens de corona lockdowns van de afgelopen twee jaar de cultuursector, de evenementenbranche en het midden- en kleinbedrijf geholpen door vouchers te verstrekken en subsidies voort te zetten. De CDA-fractie wil van Gedeputeerde Staten horen of deze steunmaatregelen nog altijd van kracht zijn tijdens de huidige lockdown.

‘Landelijke maatregelen zijn niet altijd toereikend. Nederland is nog niet volledig van het slot en wij maken ons zorgen omdat de lockdowns de samenleving en het welzijn van de samenleving raakt’, aldus het CDA-statenlid Susan Faal-Takak.

Wellicht kan er een provinciaal fonds komen om door de lockdowns getroffen ondernemers en de cultuursector weer in de benen te helpen. Daarbij wordt gewezen op het Enschedese initiatief voor een Fonds Wederopbouw ‘om de straat, wijk en stad na corona beter te maken’.

Het CDA wil ook weten of er inmiddels een antwoord is op de brief van Gedeputeerde Staten aan premier Mark Rutte waarin een dringend beroep op het kabinet werd gedaan om samen met onder andere ondernemers, werknemers, scholen en culturele instellingen een plan op te stellen dat perspectief biedt op een leven met het coronavirus, maar zonder lockdowns.

De CDA-fractie stelt de volgende vragen:

  1. Heeft het college van Gedeputeerde Staten een reactie gehad op de brief van het college aan minister-president Mark Rutte inzake het 'pleidooi voor cornabeleid met perspectief'?. Zo ja, kan het college deze reactie met Provinciale Staten delen?
  2. Kan het college van Gedeputeerde Staten de huidige situatie in Overijssel als gevolg van de coronapandemie weergeven? Kan het college dit nader toelichten?
  3. Tijdens de corona lockdowns in de periode 2020-2021 heeft de provincie Overijssel ter ondersteuning diverse voorzieningen (onder andere vochers, voortzetten subsidies) getroffen voor de cultuursector, evenementenbranche, het MKB en overige. Kan het college aangeven of dergelijke provinciale voorzieningen wederom beschikbaar zijn of zijn voortgezet? Zo niet, is het college voornemens om in dergelijke voorzieningen te voorzien voor de getroffen sectoren? Kan het college haar antwoorden nader toelichten?
  4. De praktijk laat ons zien dat ondernemers, onderwijs, samenleving en de cultuursector shade hebben opgelopen in de afgelopen jaren. Landelijke maatregelen zijn niet altijd toereikend of onvoldoende om voort te blijven bestaan en/of om weer op te bouwen. De CDA-fractie ziet kansen om vanuit de provincie hierin te voorzien conform het concept 'Fonds Wederopbouw' van de gemeente Enschede. De gemeente heeft een fonds opgericht om de straat, wijk en stad na corona sterker te maken. De CDA-fractie wil van GS weten of er mogelijkheden en kansen ziojn om een dergelijk fonds vanuit de provincie Overijssel in te stellen. Kan het college dit nader toelichten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.