04 februari 2022

CDA-motie Meer groen mét boeren

De Statenfractie van het CDA heeft grote moeite met de verdere overheveling van de directe inkomenssteun aan boeren naar de koppeling met duurzame landbouwinitiatieven. Het nieuwe beleid leidt nu al tot een gemiddelde inkomensdaling van 4.500 euro per jaar. Dan gaat het ook nog maar om 15 procent overheveling, terwijl er plannen zijn om in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) tot 30 procent overheveling te komen in 2027.

CDA en FMO kwamen afgelopen woensdag met de motie Meer groen mét boeren waarin Gedeputeerde Staten werden opgeroepen om zich in het interprovinciaal overleg (IPO) in te zetten voor verdere beperking van de overheveling van directe inkomenssteun. Ook wordt gepleit voor het openstellen van provinciale regelingen voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer, waarbij boeren gecompenseerd worden voor schades en opbrengstverlies. De motie kreeg steun vanuit een deel van de oppositie en van coalitiepartner SGP. Dat was onvoldoende, de motie werd verworpen.Motie Meer groen mét boeren

‘Als provincie bepalen we niet het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid, maar we hebben wel wat te zeggen over de provinciale uitwerking ervan’, zegt CDA-statenlid Jeroen Piksen. ‘Waar mogelijk kunnen wij daarbij onze boeren steunen. Het verwerpen van de motie is echt een gemiste kans.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.