24 januari 2018

CDA motie succesvol: Staphorst gebruikt geboden ruimte bij keuze plek windmolens.

De gemeenteraad van Staphorst neemt het initiatief voor de locatiekeuze en bestemmingsplanwijziging voor de plaatsing van windmolens. Dat besluit heeft de gemeenteraad van Staphorst vorige week genomen. Eerder werden de raad in Staphorst het niet eens en leek aanwijzing van de locatie door de provincie onafwendbaar. Staphorst kreeg van de provincie meer ruimte om zelf tot een besluit voor de locatie te komen na een motie die werd ingediend op initiatief van het CDA. Samen met ChristenUnie en SGP riep het CDA gedeputeerde Traag op om Staphorst nog wat extra tijd te gunnen om tot een besluit te komen. Als dat niet zou lukken zou er alsnog worden overgegaan tot een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dan neemt de provincie een besluit dat de gemeente moet uitvoeren. Nu de Staphorster raad het eens is, is het PIP van tafel. De provincie en gemeente ondertekenen binnenkort bestuurlijke afspraken, onder meer over het te volgen tijdpad.

Beste voor beide partijen
Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Henk Meulink is content met het besluit van de gemeenteraad in Staphorst om zelf de regie te pakken bij de locatiekeuze en de uiteindelijke realisatie van de windmolens: “Op deze manier kan Staphorst zo goed mogelijk rekening houden met de belangen van haar inwoners. De provincie is weer een stap dichterbij het realiseren van 85,5 MegaWatt aan windenergie op land. Dit kunnen we als provincie niet alleen, daar hebben we de gemeenten heel hard bij nodig. Ik ben blij dat Staphorst de handschoen nu zelf heeft opgepakt. Samen werkt beter! Ook bij het verduurzamen van onze mooie provincie”.

Staphorst
Overijssel heeft bijna aan haar taakstelling voor windenergie voldaan. In Staphorst wordt de laatste 12 MegaWatt aan windenergie gerealiseerd. Dit zijn naar verwachting 3 of 4 windmolens. Omdat er concrete initiatieven liggen in Staphorst en omdat een deel van de gemeente is aangewezen als kansrijk zoekgebied, heeft de provincie bepaald dat de resterende windmolens in die gemeente moeten worden gerealiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.