27 november 2015

CDA onaangenaam verrast door aankondiging NAM herstel pijpleidingen en herstart lozingen afvalwater

Het CDA heeft vol ongeloof kennis genomen van het voornemen van de NAM om snel te starten met de herstelwerkzaamheden aan de pijpleiding tussen Drenthe en Twente. Na deze herstel werkzaamheden wil de NAM in de tweede helft van 2016 ook de afvalwaterinjecties weer hervatten. Het CDA kan niet begrijpen waarom de NAM deze beslissing enkele dagen na de informatiebijeenkomst, op 23 november van de begeleidingscommisssie in Reutum, heeft aangekondigd. Het verbeteren van communicatie door de NAM is een afgesproken onderdeel binnen de opdracht van deze begeleidingscommissie. Met deze plotselinge mededeling wordt hieraan geen recht gedaan.  

Onuitgevoerde moties
Gede​puteerde Eric Lievers heeft in de laatste commissievergadering aangekondigd de aangenomen moties over beëindiging van de afvalwaterinjecties niet te kunnen uitvoeren. Na een persoonlijk gesprek van de gedeputeerde met Minister Kamp heeft het Ministerie te kennen gegeven niet te zullen meewerken met het beëindigen van de vergunning. Na raadpleging van eigen juristen en een externe juridische partner blijken er volgens gedeputeerde Lievers geen mogelijkheden voor juridische stappen. "Alleen op basis van maatschappelijke onrust zouden we iets kunnen ondernemen, maar dat blijkt juridi​sch weinig steekhoudend", aldus de gedeputeerde.  ​Wel heeft gedeputeerde Lievers een schrijven verzonden waarin hij de NAM nadrukkelijk verzoekt te wachten met herstel van de leidingen totdat de uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn aankomend voorjaar.

Verder te nemen stappen
Het CDA kijkt uit naar de onderbouwing van de juristen en beraadt zich op verder te nemen stappen.  Op 2 december heeft het CDA Overijssel zelf een gesprek met de NAM en zal zij aandringen op het niet repareren van de leiding zolang het onderzoek naar de alternatieven nog loopt. Ook het niet hervatten van de lozingen van afvalwater in Twente zal in het gesprek aan de orde komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.