Railroad track vanishing in the distance
10 februari 2022

CDA Overijssel betwijfelt noodzaak Noordtak Betuweroute

CDA Overijssel heeft grote twijfel bij nut en noodzaak van de aanleg van de Noordtak van de Betuweroute. Er is nog veel capaciteit op het water beschikbaar. Zo zijn recent de mogelijkheden vergroot met de nieuwe sluis in het Twentekanaal bij Eefde. Grote delen van Duitsland zijn voor het internationale goederenvervoer goed bereikbaar via de havens van Hamburg en Bremerhaven, daar is geen Noordtak voor nodig.

Ook de bestaande Betuweroute wordt nog lang niet volledig benut.  De Noordtak was vooral bedoeld om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren ten opzichte van de Duitse havens. Voor CDA Overijssel past een dergelijke strategie van concurrentie niet meer in de huidige tijd van samenwerking binnen Europa.

Het CDA is zich ervan bewust dat de goederen tussen Rotterdam en het achterland getransporteerd moeten worden. Onze welvaart is immers mede afhankelijk van die economische activiteit. Dit mag echter niet ten koste gaan van het landschap, de leefbaarheid en de veiligheid in onze mooie provincie. De stelling dat als je een nieuw spoorlijn aanlegt het vervoer per spoor fors zal gaan groeien heeft de huidige Betuweroute niet kunnen waarmaken.

CDA Overijssel ziet liever dat het Rijk investeert in het stiller (minder geluid en minder trillingen) en veiliger maken van het huidige goederenvervoer over het spoor. Daar dringen zij bij de CDA-fractie in de Tweede Kamer en bij de minister op aan, zodat de overlast voor de aanwonenden langs de bestaande spoorlijnen waar goederen worden vervoerd door Overijssel, wordt verminderd. Er is technisch nog heel veel mogelijk. Ook houden we graag de Minister aan de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het niet overschrijden van de geluid- en veiligheidsplafonds langs de bestaande spoorlijnen.

Daarnaast blijven investeringen door het Rijk in het wegennet In Overijssel, zoals de A/N35, N50 en de N36 gericht op verbetering van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid voor CDA Overijssel prioriteit houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.