21 december 2017

CDA Overijssel blijft Overijsselse belangen vertegenwoordigen in dossier Lelystad Airport

De CDA-Statenfractie blijft de Overijsselse belangen in het dossier Lelystad Airport onverminderd vertegenwoordigen. In aanloop naar het spoeddebat in de Overijsselse Staten is er nauw contact geweest met de Tweede Kamerfractie. Ook de lijnen met de betrokken gemeenten zijn kort. De fractie blijft bij haar standpunt dat het proces in het dossier Lelystad Airport niet zorgvuldig is geweest en dat zorgvuldigheid en veiligheid boven snelheid gaan. Eerst het luchtruim herindelen en dan pas vliegen is wat er moet gebeuren. De CDA-Statenfractie is teleurgesteld dat het kabinet niet kiest voor deze aanpak en dat de Tweede Kamer dit bij monde van de coalitie niet heeft afgedwongen.  

Zorgen Oost Nederland
Zowel de Statenfractie als de raadsfracties van de betrokken gemeenten vinden het van het grootste belang dat ook de zorgen en belangen van Oost Nederland nadrukkelijk worden meegewogen bij de uiteindelijke beslissingen. De minister heeft aangegeven dat zij zorgvuldigheid in het proces naar de opening van het vliegveld nu van het grootste belang vindt. Dat zet wat de CDA Statenfractie de deur op een kier voor het kiezen van een andere koers. De CDA-Statenfractie zal zich hiervoor vanuit Overijssel tot het uiterste blijven inspannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.