26 maart 2021

CDA Overijssel is trots op Pieter Omtzigt

Beste leden,

Nog maar nauwelijks bekomen van de voor onze partij zo teleurstellende verkiezingsuitslag kregen we als CDA te maken met negatieve, breed uitgemeten berichtgeving. Daar kwam gisteren de gelekte notitie bij van de verkenners die mogelijkheden voor een nieuwe regeringscoalitie in kaart moesten brengen. Deze elkaar snel opvolgende gebeurtenissen hebben ons allemaal in verwarring gebracht.

We hebben er hard voor gewerkt in de afgelopen maanden om onze verkiezingscampagne tot een succes te maken. De toeslagenaffaire is niemand ontgaan. Minder bekend is dat Pieter zich ook in het buitenland heeft ingezet om misstanden aan de kaak te stellen, waaronder de moord op een kritische journaliste in Malta. Tussen alle drukke werkzaamheden door schreef hij ook nog een boek waarin hij zijn ideeën over een nieuw sociaal contract uiteenzette.

De waardering voor zijn tomeloze inzet voor een rechtvaardige, barmhartige overheid leverde Pieter Omtzigt 342.000 voorkeurstemmen op, een ongekend groot aantal voor een nummer 2 op de kieslijst. In z’n eentje was Pieter goed voor vier Kamerzetels voor het CDA. In Overijssel stemde maar liefst 60 procent van de CDA-kiezers op hem. Als CDA’ers in Overijssel zijn we er trots op dat we zo’n kanjer in ons midden hebben! De vele steunbetuigingen van de afgelopen dagen getuigen daarvan. 

Juist daarom komt de negatieve berichtgeving over het CDA in het algemeen en over Pieter in het bijzonder zo hard aan bij ons. Pieter Omtzigt is een CDA’er in hart en nieren. Een ware vertegenwoordiger van onze partij die staat voor rechtvaardigheid, voor barmhartigheid.

Als CDA’ers in Overijssel verwachten wij dat die rechtvaardigheid en barmhartigheid ook voor Pieter geldt. Dat hij weer gezond wordt en zijn belangrijke rol in Den Haag weer kan oppakken. Dat hij de kans krijgt om bij te komen van alle inspanningen van de afgelopen maanden om straks weer fris aan de slag te gaan, samen met onze partijleider Wopke Hoekstra die gisteren opnieuw zijn respect en steun voor Pieter heeft uitgesproken.

Intussen hebben we een goed contact met Pieter; we staan naast hem en steunen hem waar we kunnen om door deze moeilijke periode heen te komen. We zijn dankbaar voor de vele steunbetuigingen die we in de afgelopen dagen hebben ontvangen uit onze afdeling. Ook heeft het partijbestuur gisteren zijn steun uitgesproken voor Pieter en hem beterschap gewenst.

Wij zullen ons allemaal moeten herpakken. Verliezen hoort evenzeer als winnen bij de politiek. Laten we samen de teleurstelling verwerken, laten we elkaar vast blijven houden. Op elk niveau - in het partijbestuur, de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie, provinciaal en landelijk.

Er staan ons alweer nieuwe verkiezingen te wachten. Op afdelingsniveau zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar al weer in gang gezet. Over twee jaar zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. Er is werk aan de winkel, laten we er samen tegenaan gaan!

Namens CDA Overijssel,
Marc Dullaert, voorzitter afdeling Overijssel
Ben Eshuis, voorzitter Statenfractie
Eddy van Hijum en Roy de Witte, gedeputeerden
Hilde Palland, lid Tweede Kamer
Theo Rietkerk, lid Eerste Kamer
Annie Schreijer-Pierik, lid Europees Parlement
Ank Bijleveld, minister van Defensie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.