12 oktober 2015

CDA Overijssel bezorgd: NAM mag olieproductie niet herstarten in 2016

Risico's afvalwaterinjectie mogelijk groter dan gedacht  

Het bericht dat de NAM mogelijk in 2016 weer start met de oliewinning in Schoonebeek in 2016 heeft het CDA Overijssel geschokt. Dat zou betekenen dat ze ook afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente mogelijk weer hervatten. Dat mag niet gebeuren. GS heeft van de Staten met de motie op initiatief van het CDA, de opdracht gekregen een intrekkingsverzoek in te dienen in Den Haag om de vergunning voor het injecteren van het afvalwater in te trekken. Wat het CDA betreft, mag dit verzoek vandaag nog richting Den Haag.

Lopende onderzoeken
Er lopen op dit moment verschillende onafhankelijke onderzoeken naar de veiligheid van de leidingen naar Twente en de afvalwaterinjectie. Daarnaast lekt de leiding naar Twente op meerdere plaatsen. Dit moet eerst gerepareerd worden. Wanneer het de NAM lukt de leiding medio 2016 gereed te hebben, wordt er gestart met de olieproductie en gaat het afvalwater gewoon weer richting Twente. Óók als het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de verwerkingsmethoden van het vuile water nog niet is afgerond. Het CDA vindt dit een zeer slechte zaak.

Schadelijker dan gedacht
Naast de recente berichtgeving van de NAM is het CDA ook geschrokken van een recente MER (milieu-effect rapportage) rapportage over schaliegas. In deze rapportage komen ook verontrustende conclusies over afvalwaterinjectie naar voren. Zo blijkt het risico op bevingschade substantieel en ook veiligheid van injectieputten blijkt in 60% van de gevallen niet gegarandeerd.

Geschrokken.
Het CDA is erg geschrokken van de bevindingen in deze rapportage en gaat daar vragen over stellen aan de gedeputeerde. De Overijsselse overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid voor haar inwoners. De conclusies uit deze MER rapportage zijn niet mals en het opnieuw starten van injectie van olieafvalwater brengt de veiligheid van de bewoners in het gebied in gevaar.

Schade verergerd
Tijdens een recent bezoek van Statenlid Bouwien Rutten aan het gebied kwam ook naar voren dat de schade aan de huizen verergerd. De bodem rond de injectieputten is merkbaar en aantoonbaar in beweging. Om Groningse toestanden in Overijssel te voorkomen blijft het CDA Overijssel aandringen zo snel mogelijk een definitief besluit te nemen de afvalwaterinjectie in Twente te stoppen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.