21 maart 2022

CDA Overijssel tegen uitbreiden waterwinning Hammerflier

De CDA-fractie in Provinciale Staten is tegen uitbreiding van de waterwinning Hammerflier omdat een lagere waterstand voor nog meer schade aan woningen in het gebied kan zorgen. Vitens heeft al een vergunning voor 5 miljoen kubieke meter water, driemaal zoveel als nu wordt opgepompt.

De vergunning uit 1992 kan niet zomaar worden ingetrokken. Wel kan de provincie weigeren bouwvergunning af te geven voor de drinkwateropslag die nodig is als de waterwinning wordt uitgebreid. Eerder weigerde de gemeente Twenterand al om een bouwvergunning voor de drinkwateropslag af te geven, waarna Vitens de provincie heeft gevraagd om dat te doen. Het college van Gedeputeerde Staten wil de bouwvergunning afgeven, maar de CDA-fractie is het daarmee niet eens. De Statencommissie Ruimte en Water bespreekt het collegevoorstel woensdagmiddag.

Uit onderzoek bleek afgelopen jaar dat de grond onder de woningen langs het kanaal veen bevat. Veen kan inklinken door een lagere grondwaterstand, waardoor nieuwe verzakkingen aan de woningen kan ontstaan. Ook blijkt uit een recent rapport dat de waterwinning schade toebrengt aan een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Het niet verlenen van de bouwvergunning voor de drinkwateropslag lijkt het enige middel om uitbreiding van de waterwinning van 1,6 naar 5 miljoen kubieke meter tegen te houden.

CDA-woordvoerder Bart van Moorsel: ‘Het kan niet zo zijn dat we miljoenen aan belastinggeld uitgeven om de natuur te herstellen en dat Vitens ondertussen in dezelfde omgeving extra grondwater gaat oppompen, waardoor de natuur verdroogt.’

Al langer dringt CDA Overijssel aan op een ander beleid van Vitens waarbij meer wordt gekeken naar alternatieven voor de winning voor drinkwater. Zo kan er water worden gebruikt uit de IJssel en het IJsselmeer. Ook kan brakwater uit de diepe ondergrond worden opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. Van Moorsel: ‘Dat dit extra geld kost mag geen argument zijn als elders in de provincie mensen en natuur schade wordt toegebracht als gevolg van het oppompen van meer grondwater. Het herstellen van die schade kost ook geld en bewoners mogen hier niet de dupe van worden.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.