29 mei 2020

CDA Overijssel, Twenterand, Hellendoorn en Hardenberg delen teleurstelling over kanaalrapport

De CDA-fractie in Provinciale Staten en de CDA-fracties in de gemeenteraden van Twenterand, Hellendoorn en Hardenberg hebben alle begrip voor de teleurstelling bij de bewoners van de huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik over de uitkomsten van het rapport over de oorzaak van de schade aan hun woningen.

Ook zij voelen de teleurstelling dat na meer dan een jaar onderzoek het tientallen pagina's tellende rapport van TNO en Deltares niet de verwachte duidelijkheid verschaft, terwijl heel veel huizen schade hebben en een aantal huizen zelfs zeer ernstig beschadigd is. Ook laat het rapport zien dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om tot sluitende conclusies te komen. Verder onderzoek lijkt niet meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Wel zijn de fracties voorzichtig positief over de eerste reactie van de provincie naar aanleiding van de publicatie. Gedeputeerde Bert Boerman heeft dinsdag bij de presentatie van het rapport laten weten dat de provincie de bewoners gaat helpen, ongeacht de schuldvraag. Alle bewoners met schade zullen voor het einde van het jaar weten hoe met de schade zal worden omgegaan. Ook zal de provincie in het gebied actief aanwezig blijven tot alle problemen zijn opgelost.

Gesteund voelen
Er is door de provincie al 40 miljoen euro gereserveerd voor de begeleiding, het herstel en eventueel noodzakelijke vervanging van de zwaar beschadigde woningen langs het kanaal.

De CDA-fracties in Provinciale Staten en de drie gemeenteraden hopen dat het tot een snelle besluitvorming bij de provincie komt en dat bewoners zich door provincie en gemeenten gesteund voelen door een hopelijk ruimhartige opstelling naar hen toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.