12 juni 2021

CDA Overijssel verdrietig over besluit Omtzigt

Het CDA Overijssel is diepbedroefd over het besluit van Pieter Omtzigt om zijn lidmaatschap op te zeggen. Zijn beslissing kwam voor de Christen Democraten hard aan, maar zal moeten worden gerespecteerd.

Eddy van Hijum, partijleider van CDA Overijssel: ‘Pieter Omtzigt was achttien jaar lang ‘onze man’ in Den Haag. Al die jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet om zijn Christendemocratische idealen voor een betere samenleving te verwezenlijken. Ik heb jarenlang met Pieter samengewerkt. Het doet zeer als het beste Tweede Kamerlid besluit om onze partij te verlaten.’

Marc Dullaert, voorzitter van het CDA in Overijssel, moet ook nog even bijkomen van de beslissing van Omtzigt. ‘Allereerst hoop ik dat hij nu écht rust krijgt. Dat verdient hij. Maar ik ben er wel erg verdrietig over dat hij deze beslissing heeft genomen. Juist omdat zijn agenda gedragen wordt.’

Collega Tweede Kamerlid Hilde Palland: ‘Dat Pieter Omtzigt zijn CDA-lidmaatschap heeft opgezegd en op termijn als zelfstandig Tweede Kamerlid verder wil gaan, komt hard aan. Het doet zeer dat ondanks inspanning van velen het niet gelukt is hem te behouden voor de partij. Ik zal mijn provinciegenoot in de fractie missen.’

Roy de Witte, gedeputeerde in Overijssel, is ook geschrokken. ‘Elke dag steken vele CDA'’rs in Overijssel veel tijd en energie in het verwezenlijken van hun idealen. Dat is hard werken, maar dat doen ze met overtuiging, dichtbij onze inwoners! Pieter is voor velen een voorbeeld. Het doet zeer om zo’n gedreven politicus te verliezen, maar ik respecteer zijn beslissing.’

Senator Theo Rietkerk baalt ook. ‘Het is een zwarte dag voor Pieter en voor de partij. Het valt te betreuren dat de vertrouwelijke notitie van Pieter Omtzigt al op straat lag, nog voordat hij kon worden besproken in de commissie Spies. Dat helpt de partij niet, maar ook niet bij Pieters herstel. Hopelijk krijgt Pieter nu hij besloten heeft op te zeggen nu écht rust, want gezondheid staat natuurlijk voorop.’

Ook Defensieminister Ank Bijleveld reageert bedroefd: ‘Dit komt aan. Ik heb veel respect voor Pieter. Hij heeft veel betekend. In de Tweede Kamer, waar hij een onuitwisbare indruk maakte met zijn inzet voor de door de kinderopvangaffaire getroffen ouders. In de Raad van Europa, als ijveraar voor mensenrechten op Malta. Hij verdient daarvoor waardering. Die heeft hij onvoldoende gevoeld en dat betreur ik.’

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zal Omtzigt missen. ‘Ik heb jarenlang goed met Pieter samengewerkt. Vanuit Brussel kon ik hem altijd bellen. Een ware volksvertegenwoordiger. Samen hebben we als Twentenaren altijd geprobeerd om ons in te zetten voor een vitaal platteland.’

Fractievoorzitter Ben Eshuis van het CDA Overijssel hoopt toch verbinding te kunnen behouden met Omtzigt: ‘Als CDA Overijssel hebben wij het sociaal contract van Pieter Omtzigt ten volle omarmd. Dat blijven we doen, want het is echt nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. De verbinding met Pieter was en blijft, ook als onafhankelijk Kamerlid, wat ons betreft behouden.’

Het CDA Overijssel rest weinig anders dan het besluit van Pieter te respecteren, hoezeer dit hem en ons ook raakt. We gaan aan de slag met de bouwstenen die Pieter heeft aangeleverd voor een nieuw sociaal contract, waarmee we lokaal en regionaal kunnen werken aan een nieuw en beter CDA. Het CDA Overijssel dankt Pieter voor zijn tomeloze inzet en wensen hem alle goeds toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.