19 juni 2019

CDA Overijssel vraagt naar stand van zaken onderzoek overlast waterplanten

Tijdens een werkbezoek van de CDA Statenfractie aan de Belterwiede vorig jaar, werd duidelijk hoeveel last de toeristische sector rond de meren in de Kop van Overijssel ondervindt van de groei van waterplanten. Door deze groei wordt het varen op de meren steeds lastiger met alle negatieve gevolgen voor de watersportsector van dien. Na vragen van het CDA werd een onderzoek naar de maaimogelijkheden toegezegd. In het zomerseizoen bezoeken veel toeristen de kop van Overijssel en zoeken daar het water op. De fractie wil weten wat de stand van zaken is en of er iets gedaan kan worden aan de weelderige groei van waterplanten.

Maaien
Jeroen Piksen, woordvoerder Natuur en Landbouw heeft het college naar de stand van zaken gevraagd. “Ik wil weten of het toegezegde onderzoek is uitgevoerd en zo ja wat zijn de conclusies hiervan zijn. Kan er gemaaid worden? Wanneer? En wat zijn hiervan de kosten? Kan de provincie hieraan een bijdrage leveren? Op deze vragen wil ik een antwoord. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de insprekers en andere betrokken partners zoals de gemeente Steenwijkerland geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten. Is dat wel gebeurd?”

 

Ingediende schriftelijke vragen

Het College/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting:

In juli 2018 bereikte het CDA signalen dat de watersport op meren steeds meer hinder ondervindt door de  weelderige groei van waterplanten. Op uitnodiging van de zeilvereniging Belterwiede heeft de CDA-fractie een werkbezoek gebracht aan de Belterwiede, voorbeeld van een meer waar de genoemde hinder zich voordoet. Het CDA hecht grote waarde aan goed en verantwoord waterbeheer, maar vindt de beleving en toeristisch medegebruik ervan ook heel belangrijk.

In oktober 2018 hebben de zeilvereniging en diverse toerisme gerelateerde bedrijven door in te spreken in de Statencommissie Landbouw & Natuur hun zorgen gedeeld met de commissieleden en Gedeputeerde mevrouw Maij. De Gedeputeerde heeft toegezegd de mogelijkheden van maaien te willen onderzoeken met de vermelding dat de provincie Overijssel niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de bevaarbaarheid van meren zoals de Belterwiede. Dit geldt ook voor de financiering van de eventuele maaikosten.

 

  1. Is het toegezegde onderzoek uitgevoerd en zo ja wat zijn de conclusies met betrekking tot de maaimogelijkheden?
  2. Wat zijn de vermoedelijke kosten van het maaien;
  3. Wanneer kunnen maaiwerkzaamheden, al dan niet in de vorm van een pilot worden uitgevoerd?
  4. Worden ook de insprekers en andere betrokken partners zoals de gemeente Steenwijk geïnformeerd over de onderzoeksresultaten?
  5. Kan de provincie Overijssel de eventuele maaikosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen? Kunt u ook uitleggen waarom niet of uit welke middelen deze kosten betaald kunnen worden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.