29 mei 2019

CDA Overijssel wil goede communicatie over gevolgen uitspraak PAS Raad van State

De CDA-fractie heeft bij Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor de communicatie over de uitspraak van de Raad van State over de PAS. Jeroen Piksen, woordvoerder Natuur en Landbouw legt uit waarom hij zo hamert op goede communicatie met inwoners en bedrijven: "Overijssel heeft 24 Natura 2000 gebieden en daarom hebben agrariërs, maar ook bedrijven en zelfs de de overheid te maken met de directe gevolgen van de uitspraak dat er geen vergunningen meer mogen worden afgegeven. Denk bijvoorbeeld aan projecten zoals A1, N35, de rondweg bij Weerselo en mestvergisters. Mogelijk heeft de uitspraak ook gevolgen voor Lelystad Airport. Het CDA wil dat er per direct een goed communicatietraject wordt ingezet en een informatie- en adviespunt wordt ingericht. Ik krijg hier al veel vragen over van inwoners en boeren uit mijn netwerk. De provincie moet nadenken hoe zij goed omgaat met de telefoontjes die vanaf maandag ongetwijfeld bij het provinciehuis gaan binnenkomen. Het CDA is van mening dat de provincie in dezen een zorgplicht heeft. "

De vragen die het CDA stelt aan Gedeputeerde Staten zijn:

  • Wat betekent de uitspraak van de RvS ‘dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming van activiteiten die vanwege stikstofdepositie schadelijk zijn voor met name natuurgebieden?
  • Welke vergunningen kunnen in dit kader nog en niet worden verleend?
  • Wat zijn precies de consequenties voor weidegang en bemesting van gronden?
  • Wat betekent de uitspraak voor vergunningaanvragen in procedure en bestaande vergunninghouders?
  • Wat zijn de consequenties voor prioritaire projecten zoals de A1, N35, rondweg Weerselo en mestvergisters? En wat zijn de implicatie voor Lelystad Airport. 

De vragen zijn nog niet naar volle tevredenheid beantwoord. Jeroen Piksen overweegt de vragen ook nog schriftelijk in te dienen.

Wat is PAS
Om de natuur te beschermen geldt een vergunningplicht voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen en de aanleg van een nieuwe weg. De vergunningplicht leidt tot schonere productietechnieken waardoor de stikstofuitstoot daalt. De PAS brengt economische ontwikkeling en natuurherstel samen, door enerzijds de natuur te herstellen en anderzijds ruimte voor uitbreiding zorgvuldig te berekenen en te verdelen. Omdat de natuurherstelmaatregelen van de PAS zorgen voor minder stikstof in de natuur en een robuuster natuurnetwerk, ontstaat ontwikkelingsruimte voor nieuwe economische activiteiten. Lees meer over PAS

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.