22 februari 2018

CDA Overijssel zoekt naar oplossing toenemend verkeer door Zenderen

Dagelijks rijden er over de provinciale wegen N743 (Hengelo-Almelo) en N744(Albergen-Zenderen) grote aantallen motorvoertuigen door Zenderen. Deze aantallen zullen nog verder toenemen nu de gemeenteraad van Borne heeft besloten tot realisering van de zogenaamde 'Verbindingsweg' om de bestaande verkeersoverlast in Borne terug te dringen. Een weg waaraan GS in principe al planologische medewerking hebben toegezegd. De CDA Statenfractie heeft vragen gesteld aan het college van GS omdat de fractie van mening is dat de verkeersproblematiek waarmee Zenderen te kampen heeft om een oplossing vraagt.

Leefbaarheid
"Feit is dat de bevolking van Zenderen zich grote zorgen maakt over de leefbaarheid van het dorp. De hoeveelheid verkeer zal door de realisering van de 'Verbindingsweg' alleen nog maar toenemen. Zo zijn er bijvoorbeeld op het kruispunt met de Albergerweg nu al dagelijks verkeersopstoppingen. De CDA Statenfractie vindt dat er een structurele en robuuste oplossing nodig is. We hebben daar ook wel idee├źn bij die we aan GS hebben voorgelegd. Zoals de realisering van een zogenaamde Westelijke Randweg om Zenderen heen in combinatie met de doortrekking van deze weg naar de N744 (de Albergerweg). Uiteraard staan wij ook open voor andere 'robuuste' oplossingen die zorgen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming van het regionale verkeer en de leefbaarheid van Zenderen. We zijn zeer benieuwd naar de reactie van GS" , aldus woordvoerder Verkeer en Vervoer Ben Eshuis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.