26 november 2015

CDA Plattelandscommissie voor een prachtig en vitaal buitengebied in Overijssel

Onlangs werd in de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen van Arie Ooms als voorzitter van de CDA Plattelandscommissie. Arie heeft jarenlang met veel inzet leiding gegeven aan deze club, waar ik samen met mijn Statencollega’s Bouwien Rutten, Marco van der Vegte en CDA gedeputeerde Hester Maij ook deel van uit maak. Het CDA Overijssel is hem veel dank verschuldigd voor het werk dat hij heeft gedaan. Voormalig statenlid en wethouder van Tubbergen Pieter van der Vinne heeft inmiddels de voorzittershamer van hem overgenomen. De commissie bestaat naast een vertegenwoordiging uit de Statenfractie uit een 10-tal CDA-leden met grote belangstelling voor en ervaring met de ontwikkeling van het mooie platteland van Overijssel. Zelf ben ik secretaris van de commissie. Met deelnemers uit de lokale politiek, de agrarische sector, natuurorganisaties en de advieswereld is gezorgd voor een breed samengestelde commissie. Deze samenstelling moet er borg voor staan dat een goede balans ontstaat tussen de belangen van zowel landbouw als natuur.

Voor de toekomst van Overijssel
Zo’n vier keer per jaar komen we bijeen om in gesprek te gaan over de kansen en de bedreigingen voor het Overijsselse platteland. Vanuit CDA-perspectief bespreken de leden tijdens deze bijeenkomsten actuele ontwikkelingen en geven we onze visie op de toekomst van ons platteland. Mijn eerste indruk is dat de Plattelandscommissie ook goede ‘input’ levert voor de inbreng die wij als woordvoerders Landbouw en Natuur geven in Provinciale Staten. Het is de bedoeling dat ook CDA tweede kamerlid Jacco Geurts en Europarlementariër Annie Schreijer een paar keer per jaar langskomen om de commissie bij te praten over actuele ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau. En om met elkaar te bespreken wat de betekenis daarvan is voor de toekomst van Landbouw en Natuur in Overijssel.

Balans door verbinding
Als CDA Statenleden streven we naar een goede balans tussen ecologie en economie. Dit kan door verbinding te zoeken tussen de verschillende opgaven van de provincie. Landbouw, natuur en landschap zien wij als bronnen van welvaart, grondstoffen, toerisme, energie en regionale identiteit. Maar ook het behoud van de kwaliteiten van natuur en landschap vinden wij van grote waarde. Tegelijkertijd willen we ruimte bieden voor economische ontwikkeling. Dit behoeft geen tegenstelling te zijn, maar vraagt wel om gerichte afwegingen en maatwerk. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers in het bieden van kansen voor ondernemerschap in de natuur en in de landbouw.

Samen met u
Zijn er zaken of aandachtspunten waaraan de CDA woordvoerders in de Plattelandscommissie en in de Provinciale Staten volgens u de komende tijd aandacht moeten schenken, laat dat dan weten door uw mening of bijdrage te mailen aan eshuisben@gmail.com. Een breed gedragen ontwikkeling van zowel landbouw als natuur op ons mooie platteland blijft immers van groot belang voor Overijssel.

 

Volg de Plattelandscommissie ook op Twitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.