27 maart 2021

CDA pleit voor meer beplanting langs wegen Dalfsen

Het CDA steunt het streven van de organisatie Vrienden van Dalfsen voor meer beplanting langs de N340, N48 en N377 waar recent bomen werden gekapt in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid op deze drie wegen. Vrienden van Dalfsen vindt het door de provincie opgestelde beplantingsplan te schraal van opzet met alleen herplant van bomen. Er zou een plan moeten komen dat aansluit bij de historische landgoederengordel in het gebied.

Het CDA-Statenlid Jeroen Piksen vraagt aan Gedeputeerde Staten of een combinatie mogelijk is met provinciale programma’s voor bijvoorbeeld landschapsinrichting of met de ambitie van de provincie om 1,1 miljoen bomen te planten. ‘Het is belangrijk dat bij de uitvoering van grootschalige infrastructurele werken actief wordt gekeken naar koppelkansen, met name als het gaat om duurzaamheid’, aldus Piksen.

Het gaat om de volgende vragen aan GS:

  • Zijn de wensen van de Vrienden van Dalfsen technisch uitvoerbaar en passend binnen ruimtelijke visies en/of veiligheid? Zo nee, waarom niet?
  • Zijn er provinciale programma’s, bijvoorbeeld landschapsrinrichting, die aansluiten op de wensen van de Vrienden van Dalfsen?
  • Heeft GS ook vanuit het perspectief van koppelkansen, klimaatopwarming (CO2 afvang) en de 1 miljoen bomenambities naar mogelijkheden gezocht?
  • Kan er een indicatie gegeven worden van de meerkosten van de geuite wensen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.