22 september 2021

CDA positief over uitbreiding schaderegeling
 kanaal Almelo-de Haandrik

Het CDA is positief over het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten vandaag om de schaderegeling voor de woningen langs het kanaal Almelo-de Haandrik uit te breiden. Het college stelt voor om in meer gevallen aansprakelijkheid te erkennen. Ook komt de provincie met subsidieregelingen voor het onderzoek naar en het herstel van de fundering van de getroffen huizen.

Uit het nieuwste onderzoek van Deltares blijkt dat het plaatsen van de damwanden door de provincie gevolgen kan hebben gehad voor de grondwaterstand. De mogelijke verlaging van de grondwaterstand heeft effect gehad op het veen dat in de grond zit en daarmee op de fundering van vele huizen die daar bovenop zijn gebouwd.

Voor het CDA is belangrijk dat met deze aanvulling op de schaderegeling meer bewoners kunnen worden geholpen en zij weer letterlijk en figuurlijk kunnen bouwen aan hun toekomst. Het rapport van Deltares geeft ook veel helderheid over de oorzaken van de schade in de verschillende individuele gevallen en geeft ook een verklaring waardoor er grote verschillen zijn in schades in het gebied rond het kanaal. Daarmee biedt het rapport een bouwsteen voor het ontwerpen van maatwerkoplossingen per woning. 

Het CDA vindt het heel belangrijk dat de provincie de verantwoordelijkheid neemt richting de bewoners bij het vinden van passende oplossingen, hen ontzorgt en zoveel mogelijk maatwerk toepast. We horen ook graag de reacties van bewoners naar aanleiding van het nieuwe onderzoek en het voorstel voor de uitbreiding van de schaderegeling. Op woensdag 6 oktober zullen Provinciale Staten met het college debatteren over het rapport en het voornemen van het college om de schaderegeling uit te breiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.