01 juli 2021

CDA probeert tevergeefs rol provincie bij realisatie van de RES te verduidelijken

De CDA-fractie heeft donderdagavond tegen het voorstel gestemd waarmee de provincie instemt met de RES’sen Twente 1.0 en West-Overijssel 1.0. ‘In deze fase vinden we het van groot belang om te markeren dat de gemeenten momenteel aan de lat staan voor een goed bod en het uitwerken daarvan’, aldus het CDA-Statenlid Marieke Blom in een stemverklaring namens de fractie.

Zij benadrukte wel dat het CDA zich sterk betrokken voelt bij de realisatie van de RES en dat de fractie haar verantwoordelijkheid neemt waar het provinciale taken betreft. ‘Juist nu is zorgvuldigheid in het RES-proces van groot belang.’

Het CDA vindt evenwel dat de provincie niet nu al moet oordelen over de inbreng van de gemeenten bij de Regionale Energie Strategie (RES), nu er steeds meer twijfels zijn over windturbines en grootschalige zonnevelden. Het CDA vindt dat de gemeenten het gesprek aan moeten gaan met de eigen inwoners, dat de gemeenten het binnen het eigen RES-gebied samen eens moeten worden hoe ze de overgang naar duurzame energie moeten maken.

De provincie heeft volgens het CDA wel een bemiddelende rol als blijkt dat de gemeenten er samen niet uit komen, maar pas als het de regio niet lukt om samen aan het bod te voldoen om in 2030 de helft van de elektriciteitsbehoefte duurzaam op te wekken.  

Met een door het CDA ingediend amendement (wijziging van de tekst) op het collegevoorstel wilde de fractie de rollen van provincie en gemeenten benadrukken bij de totstandkoming van de RES’sen. Dit om te borgen dat de provincie niet nu al op de stoel van de gemeenten gaat zitten en het RES-proces nog verder van de inwoners vandaan komt te staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.