26 april 2021

CDA, SGP en D66 willen onafhankelijk onderzoek veiligheid Zwartewaterweg

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de verkeersveiligheid als het bedrijf Breman in Hasselt een tweede uitrit krijgt vanaf de Veerweg op de Zwartewaterweg. De fracties van CDA, SGP en D66 in Provinciale Staten dienen komende woensdag een motie in met deze strekking. Volgens een burgercomité is de verkeersveiligheid voor met name fietsers in het geding, wat ook wordt bevestigd door Koos Spee, voormalig verkeersofficier van Justitie.

CDA, SGP en D66 plaatsen de nodige vraagtekens bij een tweede uitrit, die volgens het bedrijf nodig is voor een betere ontsluiting voor vrachtverkeer. Niet alleen vanwege de verkeersveiligheid, maar ook omdat in het deel van de Zwartewaterweg waar de uitrit moet komen geen vrachtverkeer is toegestaan. ‘Feitelijk heeft de uitrit daarom geen toegevoegde waarde ten opzichte van de bestaande uitrit’, zegt CDA-Statenlid Bart van Moorsel. Daar komt bij dat de provincie niet verplicht is een uitrit toe te staan vanaf een perceel dat al ontsloten is.

Er zijn in de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd. Op verzoek van Provinciale Staten is het verbreden van de bestaande uitrit als alternatief ingebracht. Buurtbewoners verzetten zich hiertegen, zodat ook dit geen oplossing meer is. Het onafhankelijke onderzoek dat de drie fracties vragen moet niet alleen gaan over de verkeersveiligheid op de Zwartewaterweg, maar ook over mogelijke alternatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.