10 september 2019

CDA: "sluiten spoedpost Oldenzaal geen optie"

Wat het CDA betreft is sluiting van de spoedpost Huisartsendienst (HDT) in Oldenzaal geen optie. Daarom roept het CDA het college van Oldenzaal en het college van GS van Overijssel op in te grijpen bij dit voornemen van HDT. “In een land als Nederland is een uur rijden voor spoedzorg geen optie. Als CDA staan wij voor toegankelijke zorg, ook in het buitengebied.” aldus raadslid Stefan ten Vergert van CDA Oldenzaal en fractievoorzitter Bouwien Rutten van CDA Overijssel. Beiden stellen mondelinge vragen, zowel aan het college van Oldenzaal als aan het college van Overijssel.

Sluiting voorkomen Een huurverhoging van 70 procent door MST én het wegvallen van ondersteuning door verpleegkundigen van MST lijken de oorzaken van de voorgenomen sluiting. CDA Overijssel en CDA-afdelingen in de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser willen weten waarom MST dergelijke belastende maatregelen oplegt aan de Huisartsendienst. Daarnaast vragen zij de colleges alles in het werk te stellen om de spoedpost in Oldenzaal te behouden en sluiting te voorkomen.

Toegankelijke zorg in coalitieakkoord
In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel is opgenomen dat toegankelijkheid van zorg voor inwoners van het buitengebied van belang is. Dat strookt niet met het wegnemen van zorgvoorzieningen zoals een spoedpost.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.