06 juli 2020

CDA-Statenfractie laat zich informeren over zonnepark Heino

De Statenfractie van CDA Overijssel bracht op zaterdag 4 juli een werkbezoek aan Heino, waar gesproken werd met bewoners van het buitengebied die zich verzetten tegen de komst van een 14,2 hectare groot zonnepark aan de Kanaaldijk-Zuid. Ook werd met een voorstander van het zonnepark gesproken en met raadsleden van CDA Raalte om een evenwichtig beeld van de situatie te krijgen.

Het blijkt dat iedereen, dus ook de tegenstanders van het zonnepark, de noodzaak inziet van de zonne-energie en daarmee van de energietransitie. Alleen is het de vraag of daarvoor landbouwgrond opgeofferd moet worden.

De Statenfractie leerde uit de gesprekken dat het belangrijk is om te weten of inderdaad sprake is van ‘slechte’ landbouwgrond, terwijl ook goede afspraken nodig zijn over de landschappelijke inpassing van zonneparken. Goede communicatie, transparantie en het betrekken van inwoners bij de energietransitie c.q. de aanleg van zonneparken als die in Heino worden door de Statenfractie ook uiterst belangrijk gevonden.

Provinciale Staten stemmen woensdag 8 juli over een door CDA-Statenlid Wim Duitman ingediende motie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om met onmiddellijke ingang te stoppen met het verlenen van vergunningen voor zonneparken op landbouwgrond.

Het verbod moet gelden totdat de ‘zonneladder’ door Provinciale Staten is vastgesteld, met als uitgangspunt dat het onwenselijk is om goede landbouwgrond te gebruiken voor de aanleg van zonneparken en dat het wenselijk is om eerst zoveel mogelijk zonnepanelen aan te brengen op (bedrijfs-)daken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.