15 januari 2021

CDA steunt eis gemeenten voor meer zeggenschap gaswinning en afvalwaterinjectie

Gemeenten in de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel willen dat de Mijnbouwwet zodanig wordt aangepast dat zij meer invloed krijgen op wat zich in de bodem op hun grondgebied afspeelt. De CDA-fractie in Provinciale Staten van Overijssel is het daarmee eens, maar vindt ook dat de provincie daarbij een rol moet krijgen. Nu ligt alle zeggenschap over ‘mijnbouwplannen’ bij het ministerie van Economische Zaken.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de provincie weinig tot geen invloed heeft op mijnbouwplannen. Dit heeft tot frustrerende situaties geleid onder inwoners én volksvertegenwoordigers. Te denken valt aan de afvalwaterinjectie in Twente, waarbij niet geluisterd lijkt te worden naar diverse oproepen en acties van inwoners en volksvertegenwoordigers van vele politieke partijen om het injecteren van olieafvalwater een halt toe te roepen.

Ook wijst het CDA op de uitbreiding van gaswinning in de regio's Hardenberg en Steenwijkerland. Dit ondanks nadrukkelijke verzoeken aan het ministerie om geen langdurige vergunningen af te geven.

De CDA-fractie wil van Gedeputeerde Staten weten in hoeverre de provincie onder de huidige Mijnbouwwet gehoor vindt bij het ministerie van Economische Zaken als daar het winnen van aardgas en zout of de afvalwaterinjectie vanuit Drenthe ter sprake wordt gebracht. Zo wil de fractie weten wat er is gebeurd met de verzoeken die in de afgelopen jaren vanuit de provincie zijn neergelegd bij het ministerie. In hoeverre de provincie in de afgelopen jaren toch invloed heeft gehad op de gang van zaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.