12 oktober 2021

CDA steunt provinciaal actieplan voor urgente zorgthema’s

Het CDA heeft vandaag ingestemd met het actieplan voor urgente Overijsselse zorgthema’s, dat zich richt op het huisartsentekort en op preventie om de alsmaar stijgende zorgvraag aan te kunnen. Opzet is om toegankelijke zorgvoorzieningen als huisartsenposten, buitenpoliklinieken en basiszorg in de streekziekenhuizen te behouden voor het platteland.

Vooral in Twente is sprake van een huisartsentekort. De provincie gaat actief meehelpen om huisartsen te vinden die naar Twente willen verhuizen en om samen met de gemeente obstakels uit de weg te ruimen voor het opzetten van een huisartsenpost. Positieve gezondheid, preventie door gezond te leven, is ook een belangrijk onderdeel van het actieplan voor urgente zorgthema’s. Daarbij is er speciale aandacht voor allochtone ouderen.

Het actieplan is opgezet in samenspraak met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. ‘De ouderenbonden KBO en PCOB hebben ook een belangrijke stem gehad. Het zijn organisaties die weten wat er leeft onder de mensen’, zegt CDA-Statenlid Jerry Blekkenhorst. ‘De zorgvraag wordt alsmaar groter door de toenemende vergrijzing. De ouderen van de toekomst hebben andere wensen en daar moet het voorzieningenniveau op worden aangepast.’

CDA-Statenlid Moniek Kleinsman, die vandaag afscheid genomen heeft als lid van Provinciale Staten, heeft zich in de afgelopen 2,5 jaar als woordvoerder Sociale Kwaliteit sterk gemaakt voor gezondheid, leefstijl, sport, toegankelijkheid van zorgvoorzieningen en het benutten van kansen door digitalisering in de zorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.