30 juni 2021

CDA: verantwoordelijkheid voor RES ligt nu nog bij gemeenten, niet bij provincie

Het CDA vindt dat de provincie niet nu al moet oordelen over de inbreng van de gemeenten bij de Regionale Energie Strategie (RES), nu er steeds meer twijfels zijn over windturbines en grootschalige zonnevelden. Eerst moeten de gemeenten het er samen met hun inwoners over eens worden hoe ze de overgang naar duurzame energie moeten maken. De provincie heeft volgens het CDA wel een bemiddelende rol als blijkt dat de gemeenten niet kunnen voldoen aan de gezamenlijke afspraak om de helft van hun elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam op te wekken. Ook heeft de provincie een zelfstandige rol in het bewaken van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening en het behoud van de landschappelijke kwaliteit.

De CDA-fractie heeft zich eerder al uitgesproken tegen zonnevelden op kostbare agrarische grond en voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. Ook is aangedrongen op provinciale richtlijnen voor de plaatsing van windturbines.

Om de rol van de provincie te verduidelijken, diende het CDA vanmorgen een amendement in op het voorstel om zowel de RES Twente 1.0 als de RES Overijssel 1.0 vast te stellen. Bij beide RES’sen gaat het om een tussenstand, voor 1 oktober moeten de deelnemende gemeenten met een versie 2.0 komen.

‘Als CDA snappen wij nut en noodzaak van de energietransitie. Die onderschrijven wij. Het is voor iedereen wel duidelijk dat de energietransitie in onze provincie en de betrokken gemeenten een belangrijk onderwerp is waarbij ook veel emoties vrijkomen’, aldus het CDA-Statenlid Marieke Blom.

Er moet een duidelijk onderscheid zijn, merkte Blom op. ‘Niet de provincie, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van het bod. Dit proces moet zo dicht mogelijk bij de inwoners worden georganiseerd.’ Het CDA vindt daarom dat de gemeenten zowel met de eigen inwoners als met de andere gemeenten in hun RES-gebied tot overeenstemming moeten zien te komen.

Provinciale Staten stemt donderdagavond vanaf 19.00 uur over zowel het door het CDA ingediende amendement als over het voorstel van Gedeputeerde Staten om zowel de RES Twente 1.0 als de RES West Overijssel 1.0 vast te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.