23 september 2021

CDA verwacht snel duidelijkheid over hoogspanningsleiding ’s-Heerenbroek

De CDA-fractie vertrouwt erop dat het snel tot een definitief besluit komt om de hoogspanningsleiding in ’s-Heerenbroek ondergronds te brengen. Gedeputeerde Tijs de Bree gaf vandaag in de vergadering van Provinciale Staten toe dat het allemaal wel erg lang heeft geduurd. Niet alleen bij de provincie, maar ook bij de gemeente Kampen.

In 2019 diende het CDA samen met de ChristenUnie een met algemene stemmen aangenomen motie in om de hoogspanningsleiding ondergronds te krijgen. De kwestie speelde toen al tien jaar, want in 2009 werd naar aanleiding van de elektrificatie van de spoorlijn Kampen-Zwolle al het plan geopperd. In 2017 becijferde netwerkbeheerder Tennet nog dat het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding 2 miljoen euro zou kosten. Inmiddels is duidelijk dat die raming veel te laag was: er is volgens Tennet nog eens 2,25 miljoen euro extra voor nodig.

De gedeputeerde gaat nog deze week met de wethouder in Kampen in gesprek om erop aan te dringen dat hij de opkoopregeling voor twee woningen onder de hoogspanningsleiding in gang zet. Het is kort dag, want de eigenaren van deze huizen moeten voor 1 oktober besluiten of ze willen verkopen. Ook moet Kampen de opkoopregeling bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanmelden en aandringen op compensatie.

Verder gaat de gedeputeerde op korte termijn in overleg met Tennet over de kosten van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding. Hij wil Provinciale Staten volgende maand al bijpraten over de voortgang.

‘In ’s-Heerenbroek dacht men in 2019 eindelijk duidelijkheid te hebben, maar sinds een paar weken is er opnieuw veel onzekerheid. Gaat de hoogspanningsleiding nu wel of niet ondergronds en wanneer gaat dat gebeuren? Gevreesd wordt dat van uitstel uiteindelijk afstel komt’, aldus het CDA-Statenlid Wim Duitman. ‘Wij vertrouwen erop dat er nu vaart achter wordt gezet, dat er van uitstel geen afstel komt en we daarmee recht doen aan de onrust en onzekerheid in ’s-Heerenbroek.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.