27 juni 2017

CDA voorstander simpele schaderegeling wilde zwijnen

Onlangs is in de commissie Landbouw en Natuur de toenemende schade veroorzaakt door wilde zwijnen aan de orde geweest. Verschillende insprekers woonachtig rond Engbertsdijkvenen en Haaksbergen schetsten een beeld van toenemende overlast en schade door wilde zwijnen. Het CDA pleit ervoor dat betrokken partijen om de tafel gaan en dat voor die gebieden waar de schade een jaarlijks terugkerend fenomeen is een aparte regeling te maken. “De CDA-fractie is blij dat gedeputeerde Maij heeft aangegeven dat ze gaat kijken naar de mogelijkheden voor een regeling met minder bureaucratie. Het kan niet zo zijn dat boeren en burgers geen gebruik maken van provinciale regelingen omdat het gewoonweg te ingewikkeld is”, licht woordvoerder Landbouw en Natuur Marco van der Vegte toe.

Dassen
In Overijssel hebben we voor de schade veroorzaakt door dassen een versimpelde regeling ingevoerd. In deze regeling is een vast schadebedrag vastgesteld en dit werkt naar tevredenheid van alle betrokkenen.

Toenemend risico
Naast de schade voor landbouwbedrijven is de de almaar toenemende populatie wilde zwijnen ook een risico voor de verkeersveiligheid. Vooral als ze jongen hebben gaan ze in de aanval wanneer ze verrast worden en zijn ze een gevaar voor wandelaars of fietsers. Ook heeft het toenemend aantal wilde zwijnen een negatief effect op de natuur. Wilde zwijnen eten alles en ze veroorzaken ecologische schade aan kwetsbare natuurgebieden, “Een beheersbare wilde zwijnenpopulatie en een adequate schadeafhandeling, dat is waar we naar toe moeten” aldus Marco van der Vegte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.