Cows in the countryside from Netherlands
22 november 2022

CDA vraagt zich af hoe het zit met het legaliseren van PAS-melders

Het CDA wil opheldering van Gedeputeerde Staten over berichten in de media dat de provincie opties om PAS-melders te legaliseren onbenut laat. Bovendien zou de door opkoop van zes veehouderijen beschikbaar gekomen stikstofruimte worden gebruikt voor woningbouw en wegenaanleg rondom Utrecht en daardoor niet beschikbaar zijn voor Overijsselse PAS-melders.

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zouden in overleg met de provincie over PAS-legalisatie bovendien gezegd hebben dat ze niet begrijpen waarom in Overijssel het extern salderen is opgeschort.

De Statenfractie van het CDA wil weten of het juist is dat vanuit het ministerie is gezegd dat extern salderen is toegestaan en dat het opschorten ervan onnodig is geweest. Ook wil de fractie van Gedeputeerde Staten vernemen of een reactie is ontvangen op de brief die op 9 november aan minister Van der Wal van Natuur en Stikstof is gestuurd en zo ja, wat dit antwoord betekent voor de door de minister beloofde snelle legalisatie van PAS-melders. De minister heeft gesteld aan legalisatie van de PAS-melders de hoogste prioriteit te geven.

Het CDA stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  • Hebben Gedeputeerde Staten over het bovenstaande overleg gevoerd met het ministerie van LNV en is daarvan  een gespreksnota gemaakt waarover u beschikt? Zo ja, dan ontvangt de CDA fractie deze gespreksnota graag. Ook wil de CDA-fractie graag dat GS opheldering geven over het bovenstaande ,zodat mogelijke verdere publicaties worden voorkomen.
  • Hoe beoordelen GS de impliciet gestelde opvatting dat opschorting van extern niet nodig was en mede daardoor de  legalisatie van PAS-melders belemmert.
  • Op 9 november hebben GS een brandbrief geschreven aan minister Van der Wal. Zij meldde in een ‘tweet’ dat legalisatie met de ‘hoogste prioriteit’ wordt opgepakt. Wat is er sindsdien gebeurd?

Gezien het actuele karakter van een en ander ziet de CDA-fractie deze vragen graag spoedig tegemoet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.