10 september 2020

CDA wil alsnog tijdelijke stop op vergunnen zonnevelden

Het CDA pleit opnieuw voor een tijdelijke stop op het vergunnen van zonnevelden in de provincie. Een motie van die strekking van CDA-Statenlid Wim Duitman werd begin juli niet in stemming gebracht omdat de provinciale ‘zonneladder’ voldoende garantie zou bieden dat goede agrarische grond niet wordt gebruikt voor de aanleg van zonnevelden. Inmiddels is duidelijk dat de zonneladder en handreiking geen juridische status hebben.

De richtlijnen voor het vergunnen van zonnevelden zoals die zijn vastgelegd in de zonneladder kunnen alleen juridisch bindend zijn, niet alleen voor gemeenten maar ook voor de initiatiefnemers van zonnevelden, als die zijn vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie. In januari wordt een aanpassing van de omgevingsverordening verwacht waarin wordt vastgelegd dat gemeenten eerst moeten bezien of ze voldoende zonnepanelen op (bedrijfs)daken kwijt kunnen voordat ze hun goedkeuring geven aan zonnevelden op agrarische grond.

‘Het ligt daarom voor de hand dat er een tijdelijke stop komt op het vergunnen van zonnevelden’, zegt Marieke Blom die als burgerlid deel uitmaakt van de CDA-Statenfractie. Zij pleit ervoor om het vergunnen van zonnevelden op te schorten totdat de provinciale omgevingsverordening is aangepast. ‘Daarmee voorkomen we willekeur en creëren we duidelijkheid voor zowel de gemeenten als voor de initiatiefnemers van nieuwe zonnevelden, omwonenden en inwoners.’

De zonneladder biedt gemeenten en initiatiefnemers de ‘spelregels’ voor landschappelijke inpassing van zonnevelden en het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid bij duurzame energie. In 2017 werd door Gedeputeerde Staten al een handreiking vastgesteld, maar die bood volgens de Overijsselse gemeenten te weinig ruimte voor maatwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.