06 oktober 2021

CDA wil behoud gescheperde schaapskuddes goed regelen

Het CDA wil een goede en vooral structurele regeling voor het behoud en de inzet van gescheperde, door een herder aangestuurde schaapskuddes op de Overijsselse heidevelden, bij voorkeur in en bij Natura 2000-gebieden. Het accent moet daarbij liggen op directe ondersteuning van de schaapskuddes vanuit de provincie.

De tijdelijke subsidieregeling eindigt dit jaar. Gedeputeerde Staten hebben voor een nieuwe subsidieregeling geen geld uitgetrokken. Het CDA wil dat juist wel doen, maar dan wel met structurele financiële steun.

De waarde van de gescheperde schaapskuddes staat voor het CDA vast. Het is de beste vorm van onderhoud van heidevelden en het bevordert de biodiversiteit. Ook zijn schaapskuddes met hun herders en honden een fantastische toeristische attractie en heel geschikt voor natuureducatie.

CDA-Statenlid Jeroen Piksen: ‘Er wordt heel veel geld uitgegeven aan het behouden van kwetsbare flora en fauna in natuurgebieden, zoals de nachtzwaluw, hazelwormen en korhoenders die door bezoekers van deze gebieden zelden worden gezien. Wij willen graag dat de natuur ook beleefd kan worden. Dat is met een schaapskudde wél het geval.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.