25 januari 2022

CDA wil duidelijkheid over regels in losloopgebieden voor honden

Er is onduidelijkheid over de regels die gelden voor hondenbezitters in de Overijsselse losloopgebieden voor honden. Staatsbosbeheer verwijst op de eigen website wel naar ‘losloopgebieden, maar nergens staat dat hondenbezitters daar bekeurd worden als hun hond zich buiten paden of wegen bevindt. Bij de ingang van natuurgebieden staan veelal borden waarop aangegeven staat dat honden aangelijnd welkom zijn. Op borden bij de losloopgebieden wordt daar juist niets over vermeld.

Het CDA vindt dat verwarrend en vraagt daarom aan Gedeputeerde Staten om overleg te gaan voeren met Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties over een betere aanduiding van wat wel en niet mag. ‘Iedereen beseft dat honden aangelijnd moeten zijn. Daarom willen we dat in de natuur ook aangewezen losloopgebieden zijn waarbinnen honden en hun baasjes zich op en buiten de paden vrij mogen bewegen’, aldus statenlid Jeroen Piksen.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Zijn er, zo ja welke, afspraken gemaakt  tussen de provincie, de tbo’s en overige terreinbezitters over de recreatieve toegankelijkheid en medegebruik van natuurgebieden?
  • Zijn er met de tbo’s en particuliere grondeigenaren afspraken gemaakt en regels gesteld over het meenemen van honden in de natuur en aangewezen losloopgebieden?
  • Op de website van Staatbosbeheer wordt ten aanzien van ‘losloopgebieden’ concreet verwezen naar kaarten waar deze gebieden in Overijssel gearceerd op zijn ingetekend. Nergens wordt gemeld dat in losloopgebieden hondenbezitters beboet worden als de hond zich buiten paden of wegen bevindt. Bij de ingangen van paden staan veelal borden waarop aangegeven staat dat honden aangelijd welkom zijn. Op borden binnen de losloopgebieden wordt niets over honden vermeld. Is GS het met ons eens dat dit verwarrend is en is GS bereid hierover met de betreffende tbo’s en eventuele overige landeigenaren overleg te voeren?
  • Deelt GS de opvatting van het CDA dat binnen de aangewezen ‘losloopgebieden’ honden zich ook buiten de paden mogen bevinden en dit past binnen het provinciaal natuurbeleid?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.