HARDENBERG - Rick Brink
31 maart 2023

CDA wil in Provinciale Staten vooral inzetten op verbinding

Het CDA zal als middenpartij altijd op een constructieve, eerlijke en degelijke manier bijdragen aan het debat en de besluitvorming in Provinciale Staten. Deze toezegging deed fractievoorzitter Rick Brink in het duidingsdebat van donderdagavond. ‘Waarbij het onze inzet is om minder oog te hebben voor verschillen, maar juist meer inzet voor wat ons bindt. Want door verbinding vinden we de antwoorden op vragen waar onze samenleving heel hard op zit te wachten.’

Brink keek in het debat uiteraard terug op de verkiezingen waaraan hij als lijsttrekker met zijn medekandidaten vol enthousiasme was begonnen, maar die op een teleurstelling uitliep door het verlies van vijf van de negen zetels. ‘Maar de volgende dag gaat de wekker weer, is er een nieuwe realiteit en is het tijd om verder te bouwen aan een provincie Overijssel waar iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen, perspectief heeft en zichzelf kan zijn.’

Bij de komende gesprekken met de door verkiezingswinnaar BBB aangestelde verkenners brengt de CDA-fractie uiteraard de eigen VerkiezingsVisie in. ‘Met plannen die voor een belangrijk deel voortborduren op de inzet die onze vorige fractie gepleegd heeft, waar het gaat om leefbaarheid en het tot stand brengen van een stevige sociale agenda. Ook willen we volop inzetten op een sterkere verbinding tussen de regio en Den Haag. Waarbij we niet alleen oog hebben voor de economische productie, maar juist ook voor de levensaspecten die mensen van waarde vinden, zoals hun woonomgeving.’

De inzet van vrijwilligers acht het CDA daarbij cruciaal. Brink: ‘Zij kunnen net als vele andere groepen in de samenleving rekenen op de inzet van het CDA. Want een sterke samenleving, waarin noaberschap en ontmoeting de boventoon voeren, is de basis van alles!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.